Světová doprava a geografie cestovního ruchu

 Světová doprava a geografie cestovního ruchu

(druhy dopravy a jejich rozšíření ve světě, největší přístavy a letiště, lokalizační faktory a turistický potenciál, hlavní oblasti cestovního ruchu u nás i ve světě)

 

Doprava

= cílevědomá lidská činnost uskutečňující přemisťování lidí, nákladů, energie, zpráv apod.

– doprava zajišťuje spojení jednotlivých složek hospodářství

– podle prostředí, ve kterém se uskutečňuje se dělí:

– pevninská

– námořní

– vzdušná (letecká)

– vědní obor – geografie dopravy

– základní složky dopravy:

– dopravní prostředky (auta, vlaky, lodě, letadla)

– dopravní sítě (silnice, železnice, námořní linky)

– dopravní uzly (nádraží, letiště, přístavy)

 

Rozmístění dopravy:

 • závislost na přírodních podmínkách slábne s rozvojem technické úrovně společnosti (snadnější překovávání překážek při výstavbě komunikací díky moderní technice)
 • závislé hlavně na socioekonomických podmínkách – podle rozmístění výrobních sil, rozvoje hospodářství, bilance výroby a spotřeby (např. základny těžebního průmyslu – aktivní bilance, oblasti zpracovatelského průmyslu – pasivní bilance)

 

Délka dopravní sítě:

 

 • Silnice 88%
 • Železnice 5%
 • Potrubní trasy 5%
 • Vnitrozemské vodní trasy 2%

 

 

 • Všechny druhy osobní dopravy přepraví za rok více než 1 bilion cestujících
 • Asi 60% přeprav připadá na osobní automobily
 • Světový dopravní systém se zformoval ve 20. století
 • 30% všech komunikací světa – Severní Amerika, ale Evropa jí předčí frekvencí dopravy a hustotou sítě
 • Rusko – dominují železnice, automobily nedostatečně rozvinuté
 • Asie – velké rozdíly např. mezi Japonskem a jihozápadní Asií

 

DOPADY:

 • Automobilová, letecká, parní železniční – negativně působí na atmosféru
 • Námořní, vnitrozemská vodní – negativně na hydrosféru
 • Potrubní (hlavně v případě havárií) – na litosféru

 

 

Dělení dopravy

VÝHODY:

 • Železnice – přeprava hromadných věcí na větší vzdálenosti
 • Automobily – přeprava na kratší vzdálenosti, je pohotová, přímo ke spotřebiteli
 • Námořní – především mezikontinentální přeprava
 • Letecká – nejnákladnější, rychlá přeprava cestujících a pošty na velké vzdálenosti

 

 

PEVNINSKÁ DOPRAVA

 • Železniční, automobilová, potrubní, vnitrozemská vodní

 

Železniční doprava

 • v době průmyslové revoluce vývoj
 • rozmístění železnice odpovídá rozložení světového hospodářství
 • objem přepravy = počet přepravených osob, nebo hmotnost přepraveného nákladu
 • výkon přepravy – součin přepravených osob či nákladů a vzdálenosti

→ ukazatele, které hodnotí vyspělost železniční dopravy

 • typy železniční dopravy:

1.Evropský typ – využívá hustou železniční síť, která byla vybudována v 19. Století- nejstarší

– vysoká frekvence vlaků a menší náklady

– elektrifikována více než ⅓ tratí (ve Švýcarsku 100%, v Itálii, Norsku,

Nizozemsku – většina tratí)

 1. severoamerický typ – řídká síť s moderním vybavením

– nízká frekvence vlaků, velké náklady

– není typická elektrifikace, ale dieselektrická trakce – zajišťuje

přepravu ve špatných podmínkách  (velké kopce v Kordilerách)

 1. ruský typ – malá hustota sítě

– nutnost přesunu velkého množství hromadných nákladů  – největší zatížení

hlavních železničních tahů na světě

 1. rozvojové země – řídká a nevýkonná síť, spojuje nejčastěji naleziště surovin s vývozními

přístavy

 • Transsibiřská magistrála – Vladivostok -> Moskva   – 7 dní
 • rychlovlaky

– Fudžisan – Japonsko – rychlovlak -Šinkanzen, Hikari (300 km/h)

Další rychlovlaky – TGV, Pendolino, Maglev -Čína – magnetická levitace – až 500

 • ve výkonu osobní železniční dopravy je 1. na světě Japonsko (2. Čína, 3. Rusko)

Automobilová doprava

 

 • z hlediska finanční náročnosti – méně náročná
 • má vedoucí postavení v objemu nákladní i osobní přepravy
 • Oproti jiným druhům jsou silniční motorová vozidla velmi flexibilní a dostanou se na mnoho míst
 • značně znečišťuje životní prostředí – snaha omezit osobní dopravy → propagace MHD
 • jeden z nejvíce nebezpečných druhů dopravy

– ČR patří mezi státy s největší úmrtností na silnicích (8. místo v EU)

– celkové číslo obětí na silnicích klesá  (v ČR i v celé EU)

– podle údajů 2012 – nejvíce úmrtí na silnicích v EU -1. Litva,

 1. Rumunsko, 3. Polsko

– nejméně nehod – Malta, VB, Nizozemsko, Dánsko

 • nejvíce využívána na krátké vzdálenosti
 • délka, hustota a kvalita sítě odráží obvykle celkovou úroveň hospodářství

 

 • AUTOMOBILIZACE = určuje míru vybavenosti občanů určité země osobními automobily. Nejčastěji se vyjadřuje jako počet osobních automobilů na 1000 obyvatel dané země. Pokud bychom automobilizaci vydělili 1000, získáváme počet automobilů na jednoho obyvatele. Převrácená hodnota tohoto ukazatele je počet obyvatel připadajících na 1 automobil.

 

 • silnice – zpevněné – EU, USA

– nezpevněné – rozvojové země

– Dálnice – v ČR – 6 dálnic (D1, D2, D3, D5, D8, D11)

– D1 -Praha – Brno – Vyškov – Hulín – Přerov – Lipník nad Bečvou – Bělotín

– Ostrava – Polsko

– D3 – Praha – Tábor – České Budějovice – Rakousko

– D 11 – Praha – Hradec Králové – Trutnov – Polsko

 • mosty – Oresund (Dánsko- Švédsko), Lower Chesapeake (USA), Visuté mosty – Akashi-Kaikyo(Honšů-Šikoku)

 

Öresund – nový

– jeden z největších mostů na světě

– dvoupatrový – silniční, železniční patro

– postaven umělý ostrov uprostřed – kvůli stavbě mostu

Potrubní doprava

 • hlavně na přepravu ropy, zemního plynu na velké vzdálenosti
 • výstavba začala ve 20. století
 • hlavní ropovody a plynovody v rozvojovém světě směřují nejčastěji z nalezišť k vývozním přístavům
 • USA – Mexický záliv + Oklahoma (zpracování)
 • Ingolstadt – Z E – zpracování à Marseilles – dovozní přístav
 • S Amerika má nejdelší ropovody
 • Vznik v těch co jí těží (USA, Rusko, Kanada), a nebo co jí vyvážejí (Saudská Arábie, Mexiko)
 • Týká se hlavně vyspělých zemí

 

 

Vnitrozemská vodní doprava

 • Ztratila své postavení kvůli železniční dopravě
 • Výhoda: nízké přepravní náklady
 • Nevýhoda: nízká rychlost
 • pro přepravu hromadných substrátů na kratší vzdálenosti
 • nejdelší v Rusku, nejvýkonnější v USA a Německu
 • důležitá kvalita vodních cest a loďstva
 • v Evropě na Rýnu – Duisburg, Basilej – nejintenzivnější
 • propojení Mohanu + Dunaje à spojuje Severní a Černé moře

 

Speciální druhy dopravy

 • rozvod elektrické energie – i do oblastí bez primárních energetických zdrojů
 • přenos zpráv a informací – stále rychlejší
 • pošta – nahrazována elektronikou

 

 

NÁMOŘNÍ DOPRAVA

 • využití – hromadné náklady na velkou vzdálenost, přeprava trvanlivého zboží

2 formy námořní dopravy

 1. trampová přeprava – není vázána na stanovené linky, jezdí podle objednání – je jich více,

než linkových

 1. linková – traťové lodě obstarávají dopravu na pevně stanovených trasách podle jízdního řádu (např. trajekt)
 • nejvýznamnější lodní doprava

– v Atlantiku(⅔ celkového objemu námořních přeprav)-propojení Ameriky s Evropou a Afrikou

– Tichý oceán – ¼ celkového objemu námořních přeprav

 • největší rozvoj – trasy mezi Asii a Amerikou (spojení Asijských tygrů s USA)
 • největší loďstva – Japonsko, Rusko a USA

 

Druhy lodí –

 •  tanker – přeprava ropy, rizika    (v obrázkách)

– havárie tankeru – Prestiž – havárie tankeru ve Španělsku

– po havárii zvýšení kontroly, zpřísnění předpisů à používání dvouplášťových tankerů

 • balker- přeprava suchých substrátů
 • univerzální lodě – smíšené náklady
 • kontejnerové lodě

 

Země levné vlajky – země, které propůjčují své vlajky k námořní dopravě – malé přímořské a ostrovní státy -Řecko, Kypr, Malta, Panama

à ekonomické výhody pro oba subjekty (přepravci – levnější poplatky – pojištění, daně    X   Země levné vlajky – peníze za propůjčení vlajky)

 • Univerzální přístavy (Singapur), specializované přístavy

 

 • vývozní přístavy, dovozní (Rotterdam), smíšené

Největší přístavy světa

Singapur

Rotterdam

South Louisiana

Shanghai

Hongkong

 

LETECKÁ DOPRAVA

 • uplatňuje se především v přepravě osob na velké vzdálenosti – mezikontinentální měřítko
 • výhody – rychlost, bezpečnost
 • rychlý rozvoj – 50. a 60. léta 20 století – reaktivní motory

– 70. léta – nadzvuková dopravní letadla (TU144, Concorde, Jumbo-Jet)

– 70. léta – vznik letadla pro 300 – 400 cestujících – Boeing 747 (USA), Airbus A-300

(Evropa)

 • nejvyspělejší letecká doprava – USA, Rusko, Japonsko, VB, Kanada, Francie, Německo, Austrálie, Nizozemsko, Španělsko
 • hlavní trasy spojují – Evropu a Severní Ameriku (1.místo)

– Evropu a Jižní Ameriku (2.místo)

– Evropu a Blízký východ (3.místo)

Největší letiště –

– první místa v USA – vnitrostátní letecká doprava

– největší letiště v Evropě – Heathrow – Londýn

 1. Hartsfield-Jackson International Airport (Atlanta, USA)
 2. O’Hare International Airport (Chicago, USA)
 3. London-Heathrow (Londýn, Spojené království)
 4. Tokyo-Haneda (Tokyo, Japonsko)
 5. Charles de Gaulle (Paříž, Francie)

 

Letecká katastrofa – 11. září 2001

 • unesena 4 letadla (Al – Kajdou) → 2 narazila do Dvojčat, 3. narazilo do Pentagonu (sídla Ministerstva obrany USA), 4. se zřítilo v neobývané oblasti v Pensylvánii po souboji mezi teroristy a pasažéry o ovládnutí letadla
 • v reakci na to začala americká válka s terorismem – provedly invazi do Afghánistánu a svrhly hnutí Taliban, které poskytovalo zázemí teroristům z al-Kájdy. Na domácí půdě pak schválily USA PATRIOT Act. (legislativa proti terorismu)
 • Některé americké burzy zůstaly po útoku uzavřeny celý týden a po svém znovuotevření vykázaly ohromné ztráty zejména v pojišťovnictví a letecké dopravě.

 

 

Metro

 

 • Kde není metro – Austrálie, Afrika – (Austrálie jediná nemá ani jedno metro – paradox -velmi bohatý stát)
 • nejstarší metro – Londýn

 

 

Kosmická doprava

 • zvláštní odvětví dopravy
 • v USA – NASA
 • v Rusku – Bajkonur

 

 

 

 

 

 

Cenová náročnost dopravy

 • největší náklady u silniční dopravy – vhodná na kratší vzdálenosti
 • na delší vzdálenosti – námořní, letecká

 

Ekologičnost

 • nejvíce ničí dopravní prostředí letecká doprava, silniční doprava
 • nejekologičtější – vodní, kolejová

 

Cestovní ruch

Faktory, které ovlivňují cestovní ruch

1.) přírodní faktory

hory

moře

přírodní rezervace

bez extremního podnebí

 

2.) socioekonomické faktory

vysoká životní úroveň

vysoká úroveň služeb

 

3.) kulturní

Památky

 

4) Realizační předpoklady – komunikační dostupnost, základna cestovního ruchu

 

Země, které jsou turisticky opomíjené, i když mají potenciál (např. přírodní) – např. Čína, Izrael,…

 

Nejnavštěvovanější města světa –

Paříž

Londýn

Singapour

Kuala Lumpur

Hong kong

 

Nejnavštěvovanější země – vyspělé země – např.  – USA, Španělsko, Čína, Francie

 

 

Turistické destinace ve světě

Rio de janeiro

Times Square

Velká čínská zeď

Vatikán – chrám svatého Petra

Tádž – Mahal

Colloseum -Řím

( – tyhle všechny na obrázku u maturity)

 

Země kde cestovní ruch tvoří největší procento HDP – ostrovy, tropické země

– např. Dominikánská republika, Paulu, Scheyhely …

 

 • podle přínosu se dělí:
  • aktivní – návštěva země turisty à stát získává příjmy
  • pasivní – vycestování turistů ze své země

 

Negativa

– ničení přírodních památek

– zvyšování cen pro místní

– vyčerpávání podzemní vody – např. na Kanárech

– podpora zemí s nedemokratickými režimy – např. Čína, Kuba

 

Země s největšími příjmy z cestovního ruchu:

 

 • USA
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Čína
 • Německo
 • Velká Británie
 • Turecko
 • Indie
 • Austrálie

 

 

 

Hlavní oblasti cestovního ruchu v ČR

 • památky UNESCO v ČR

Zelená hora – Sázava

Kutná hora – chrám sv. Barbory

Praha – historické centrum, hrad

Český Krumlov – historické centrum

Kroměříž – zámek, květná zahrada, historické centrum

Brno – vila Tugendhat

Litomyšl

Třebíč – bazilika sv. Prokopa

Olomouc – sloup nejsvatější trojice

Telč -židovská čtvrt

Lednicko valtický areál