Světová poezie a próza 1. pol. 20. století

 

POEZIE

 • velmi rozšířená, čtenářsky oblíbená
 • poč. 20. st. a 1. sv. válka změnila vnímání umělců tak, že hledali jiný způsob umění
 • hledá se nový způsob psaní, vzniká avantgarda
 • snaha různými způsoby zachytit duch moderní doby, změnu společnosti
 • metody: volná myšlenková asociace, vizualizace

volné verše – nemají v sobě volný rytmus

útržkovitost, hra s významy slov

velká nesmyslnost = NONSENC (nesmysl)

 

 1. Futurismus
 • umění plné energie, nebezpečí, smělosti, život, živočišnost
 • zkoušeli možnosti grafiky
 • Filippo Marinetti – italský básník, zakladatel fut., Osvobozená sova

 

 1. Dadaismus
 • hravý, skládání slov vystřihováním
 • odmítal serióznost a měšťáckost v umění
 • recese, slovní hříčky, nesmysly, hravý, provokace, nenáviděl měšťáky, odmítal usedlé umění, odmítal válku
 • zakladatel: Tristian Tzara – fran. básník (Manifest DADA)

 

 1. Surrealismus
 • popírá logiku
 • hra se slovy, podvědomím, snaha osvobodit lidské city od myšl. stereotypů
 • spojování prapodivných souvislostí, automatické texty (navazují na dadaismus) – způsob, kdy vedle sebe kladli nesmyslné a nesouvisející myšlenky

 

Man Ray

 • americký literát, malíř, fotograf
 • Optická báseň – báseň může mít jen vizuální stránku, slova lžou

 

Guillame Apollinaire

 • zakladatel moderní poesie
 • mnoha básnických knih
 • sbírka: Alkoholy, Kaligramy
 • Kaligramy – obrazová báseń, snaží se vzhledem připomenout obsah, průnik slova a obrazu
 • Alkoholy – různá místa, vzpomínky z dětství, vložená moderní slova, lyrická poesie, něco nakousne a rychle uteče, asociace

 

Christian Morgenstern

 • SRN, velký předchůdce a vzor pro avangardisty
 • konec 19. st.
 • groteskní, humorné lyriky, hra s jazyk. tvary, otec slovních hříček
 • Šibeniční básně – „V pravém muži je skryto dítě“

– trychtýře = vizuální báseň

 

 

PRÓZA

 1. Válečná a protiválečná

Henri Barbusse

 • Francie, demokraticky orientovaný
 • Oheň – naturalistické scény, otevřenost, centrum vojáci, jejich představy a jednání

– 1. světová válka

 

Roman Rolland

 • francouzský spisovatel
 • Dobrý člověk ještě žije – představa svobodného a šťastného venkovana
 • Petr a Lucie – Paříž 1. sv. válka, láska mladých lidí, nesmyslnost války

 

Erich Maria Remarque

 • Francouz
 • Na západní frontě klid – román, sugestivní líčení vojáků na fran. frontě,
 • uvědomění si nesmyslnosti války, dvojaký obraz (otřes lidství, přátelství, nezištné oběti)
 • kruté a drsné scény, citová a myšlenková krize vojáka

 

Isaak Babel

 • Rudá jízda – cyklus povídek zachycující příhody jízdní armády na Ukrajině (občan.

válka)

 • syrový autentický materiál, ale paradoxy (krutost, přátelství)
 • bílí i ČSR proti rudým (bolševici, Lenin)
 • mísí krásu a ošklivost, ukazuje nelidskost sov. režimu
 • režim, který vzniká na krvi, nemůže být dobrý

 

 1. Experimentální

Marcel Proust

 • Francie, žil odloučen, soustředěn na své dílo
 • Hledání ztraceného času – příběh jeho nitra, vnímání Paříže 20. st. skrze jeho oči,

myšlenky rozpitvány

 • vidí složitost lidské psychiky jako odraz komplikovaného vnějšího světa

 

James Joyece

 • další velký novátor svět. prózy, Ir
 • začal jako básník, proslavil ho psychologicky strukturovaný proces
 • Odysseus – mnohovrstevnatost, zachyceny sebemenší detaily, niterné pocity
 • odehrává se v jednom dni, ale máme pocit, že procházíme celým jeho životem
 • parafráze na Homérova Odyssea

 

Franz Kafka

 • velký zakladatel světové prózy, psal pražskou německou prózu
 • žid, nešťastný v životě i manželství, zemřel na tuberkulózu
 • nepřál si zveřejnění své pozůstalosti
 • díla: svět nočních můr za bílého dne, podivné prostředí, anonymní postavy, zlověstné události ale jen v obrysech, věcný, střízlivý jazyk
 • romány: Zámek, Proces
 • kratší prózy: Venkovský lékař, Popis jednoho zápasu, Proměna
 • jeho díla různě interpretována

 

 1. Sci-fi

Herbert George Wells

 • jedním ze zásadních autorů sci-fi, patří již k moderním
 • věda, technika hrají důležitou roli, ale důležitost i lidská psychika
 • levicově smýšlející
 • sociálně-utopické romány – snaha načrtnout svět budoucnosti bez s. problémů (bída)
 • Stroj času, Neviditelný
 • Válka světů – působivé, Marťani vítězí

– Orson Wells zpracoval do rozhlas. hry – poplach, dost skandální

 

Jergenij Zamjatin

 • sovětský spisovatel, problémy se sov. režimem
 • román: My – antiutopie, autobiografie

– protest proti nesvobodě a uniformitě, deník. zápisy (D-503), věcný styl

– píše o vítězství total. moci, kritika ruské revoluce

 

Michail Bulgakov

 • Rus, kultovní spisovatel
 • propracovával se postupně, ze začátku byl oblíben politicky, talent Ruska
 • rozmanitá témata
 • životopis Život pana Moliéra, Divadelní román
 • Bílá Garda – div. hra, občanská válka v Rusku

– sov. vláda ho začíná podezírat z přetvářky

 • román: Mistr a Markétka – satirický i fantaskní román, společensko-kritický, ale i filosofický

– parodie, kritika komunistického Ruska, které se přetvařuje

– román v románu

 

Ivan Bunin

 • začínal jako básnické symbolista, později prozaik
 • pacifista, negat. vztah k soudobé civilizace
 • odmítavé stanovisko k revolučním událostem
 • šlo mu o atmosféru, než o příběh samotný
 • Úžeh – povídka, ze souboru Přímořské Alpsy
 • Temné aleje lásky – povídky

 

Antoine de Saint-Exupéry

 • Francouz, letec
 • závislý na matce, miloval ji, problematické manželství
 • Malý prince – hluboce filosofické, alegorická lyrická pohádka

– podobenství o možný východiscích z krize

 • Noční let, Země lidí (potřehy, zážitky), Citadela – kniha úvah, nápadů, vzpomínek

 

 1. Pražská německá literatura
 • označení pro autory, kteří žili v Praze, byli němečtí židé
 • nejproslulejší F. Kafka; Max Brod, Egon Erwin Kisch, Gustav Meyrink

 

 

 

Egon Erwin Kisch

 • vynikající novinář, zuřivý reportér
 • energický, temperamentní, přesvědčivý
 • znalec pražského podsvětí (pražská galérka)
 • Pražský pitaval, Pasák – soudničky
 • Tonka Šibenice – o ženě, která se rozhodla utěšit odsouzeného
 • věcnost, pravdivost, půs. zajetí, živost, lehká ironie

 

Gustav Meyrink

 • Golem – v žid. historii hrála ponurou, mysticko roli

– genius loci = duch místa, zvláštní, přitažlivá, tajuplná atmosféra

 

 1. Ztracená generace
 • několik amer. spisovatelů mezi svět. válkami
 • spojovali je podobné život. postoje, osudy, pocity
 • jako mladí zažili válku, nedokázali se zařadit do norm. života
 • humanistické poselství, ironie, cynismus

 

Ernest Hemingway

 • Američan, Pulitzerova a Nobelova cena
 • cestoval po Evropě a Africe, účastník obč. války ve Španělsku
 • sebevražda??
 • příběhy jedince utkávajícího se s nepřízní, humanistické poselství, popisnost, banální zápletka
 • princip ledovce – hledáme mezi řádky, v kontextu
 • novela Stařec a moře – symbolické podobenství o nezdolné síle a vytrvalosti člověka

– hl. hrdina starý rybář Santiago

 • Sbohem, armádo – příběh vojáka, který je raněn a zamiluje se do ošetřovatelky, hodně autobiografické, protest lidství proti nesmyslnému zabíjení
 • Komu zvoní hrana – španělská občans. válka, hl. hrdina raněn čeká na smrt u mostu

 

John Steinbeck

 • psal spíše o dělnících, farmářích, tulácích, bezdomovcích
 • nositel Nobelovy ceny za literaturu
 • Hrozny hněvu – obraz života zeměd. dělníků v období hosp. krize v Amer.

– sociálně kritický román

 • Na východ od ráje – biblická paralela – podobenství charakteru hrdiny
 • O myších a lidech, Toulky s Charleym

 

Francis Scott Fitzgerald

 • spisovatel, toužil po nablýskaných sálech, ale nešťastný život, umřel na celk. vyčerpání
 • Velký Gatsby (vrchol tvorby) – poetický, osobitý styl
 • Něžná je noc – motiv lásky, hl. hrdina Dick Driver
 • Prasklina – o jeho životě, krizi
 • Takový pěkný pár – soubor povídek, Berenika stříhá vlasy
 • povídka: Diamant velký jako Ritz
 • většinou jde o přenesenou autobiografii