Filosofie

    = matka všech věd Filoin= milovat Sofia= moudrost, pravda Smysl bytí, podstata všech věcí, postavení člověka ve světě Každý z nás je filosofem   Počátky filosofie: Před filosofií byl mýtus, ten podával v antické době představu o světě Doba údivu- lidé se začínají ptát, mýty jim nestačí Pochybují o náboženství „Je lepší být nespokojeným Sokratem,[…]

Antická filosofie

    Sokrates (470 – 400 př. K.) Sám nic nenapsal o jeho životě se dovídáme od Xenofona, Aristofanésa (komedie Oblaka) a Platona (Platonovy dialogy→ Platon využívá Sokrata jako vystupovatele v těchto dialozích→ i když zde vystupuje Sokrates, všechny myšlenky jsou Platonovo) Otec byl sochař a matka porodní bába, jeho žena byla Xantipa (= byla hádavá)[…]