Starověký Řím

a) Periodizace: Doba předřímská 2000-8.st.BC=kmeny v Itálii Doba královská 8.st.BC-6.st.BC=vláda Etrusků a založení Říma (753BC) Doba republiky -Rané – 6.st.-3.st.BC= ovládnutí Apeninského poloostrova -Vrcholné – 3.st. – 2.st.BC = ovládnutí Středomoří -krize a pád – 1.stBC=občanská válka a pád Doba císařství -Principát – 27BC-284Nl=císařové co ctili tradice republiky, rozmach říše -Dominát – 284-476 = už[…]

Antické Řecko

Antické Řecko a) Periodizace Rané Mýnojská kultura (25.-15. st. BC) – ostrov Kréta Mykénská kultura (16.-13. st. BC) – pevninské Řecko Homérská doba (12.-9. st. BC) Archaické období (8.-6. st. BC) Klasické 5.-4. st. BC -Řecko-perské války, polis Helénistické 4.-3. st. BC -Makedonci a Alexandr Veliký Oblasti Egejská oblast = Egejské moře + přilehlá pevnina[…]