Úvod do Sociologie

SOCIOLOGIE – Societas = společnost, logos = věda → věda o společnosti – Zkoumá jednání člověka ve společnosti, vztahy ve společnosti, skupinový život člověka – Společnost vzniká tehdy, když lidé mezi sebou navazují vztah, komunikují spolu – Sociologie je věda komplexní – využívá poznatků z jiných věd (psychologie, zeměpis, dějepis, biologie, politologie, statistika, matematika, ekonomie)[…]