Opěrná = kosterní soustava

Na rozdíl od svalové soustavy se jedná o pasivní pohybovou soustavu. Tvoří oporu celému tělu, slouží jako ochrana vnitřních orgánů (lebka, hrudní koš). Je tvořena pojivovou tkání. Slouží jako úložiště anorganických látek. Probíhá zde krvetvorba.   Kostní tkáň (viz tkáně) Mezibuněčná hmota: osein a fosforečnan vápenatým                                                   Buňky: osteocyty, osteoblasty, osteoklasty       Typy kostní[…]

Genetika eukaryot

  DĚDIČNOST KVALITATIVNÍCH ZNAKŮ – kvalitativní znaky organismů jsou obvykle podmiňovány jedním genem – monogenní znak – znak podmíněný jediným genem (genem velkého účinku)   Monohybridní křížení s úplnou dominancí – sleduje se jeden znak, který je monogenně podmíněný – gen je tvořen párem alel A/a – genetické křížení hrachu setého s kulatými svraštělými semeny   Monohybridní[…]

Nukleové kyseliny

Nukleové kyseliny Charakteristika a biologický význam nukleových kyselin Biomakromolekulární látky (biopolymery) Dlouhé vláknité molekuly Uchování genetické informace + přenos do následujících generací (DNA) Jejich prostřednictvím přepis genetické informace do specifické struktury bílkovin (RNA) 1868 – objev NK, 1953 – objasnění struktury NK (Watson, Crick, Wilkins, 1962 NC) Výskyt Ve všech buňkách i virech (zde pouze[…]