Heterocyklické sloučeniny

Heterocykly = cyklické sloučeniny s jedním nebo více heteroatomy (zastupují v cyklu C) Nejčastěji O, S, N příklady: furan            thiofen          pyridin 2/3 organických sloučenin jsou heterocykly (sacharidy, barviva, alkaloidy, celulóza, …) Rozdělení: podle velikosti heterocyklu a podle počtu heteroatomů 5-ti členné heterocykly s jedním nebo více heteroatomy 6-ti členné heterocykly s jedním nebo více heteroatomy Kondenzované heterocykly[…]