Hormonální soustava

Funkce:  řídí metabolismus, růst, pohl. soustavu, hospodaří s ionty, uplatňuje se při těhotenství Humorální regulace =  přenos krví. Endokrinologie – lékařský obor.   hormon = biologicky aktivní látka (bílkovinná – folitropin, steroidní – testosteron, peptid – inzulín, derivát aminokyselin – adrenalin), působí již ve velmi malé koncentraci, dlouhodobě a pomalu. Je uvolňován ze žláz, které jsou[…]