Genetika populací

studuje genetickou strukturu populací a jejich změny analyzuje a vysvětluje přírodní genetickou rozmanitost   Populace – soubor jedinců téhož druhu, osidlující v daném čase určité přírodní území, kteří se mezi sebou pohlavně rozmnožují a jejich genetická výbava vytváří genofond. Genfond populace = soubor všech alel všech členů populace.   Pro populace je charakteristické, že se jedinci[…]