Klasicismus v literatuře

polovina 17. století – 18. století Znaky: Pevný řád a jednotné principy Rozumová kázeň (cit podřízen rozumu) Krása v pravdě, řádu Vzor v antice Zásada trojí jednoty (jednota místa, času, děje) – z antiky (Aristoteles – Poetika) Dělení: 1. Umění vysoké Žánry: óda, epos, tragédie Náměty: vznešené, z vyšší vrstvy (králové…), případně antické 2. Umění nízké  Žánry: komedie, bajka,[…]

Molière J.B. – Lakomec (6)

Autor: Molière Rok vydání: 1966 Překlad: E. A. Saudek Literární druh: drama Literární žánr: komedie Literární směr: klasicismus Znaky: jednotné principy a pevný řád rozumová kázeň (cit podřízen povinnosti a rozumu X baroko) krása je v pravdě a v obrazu přírody vzor – antické umění literární žánry vysoké (óda, epos, tragédie) – o životě vysokých vrstev, např. vladařů, vojevůdců; rýmovaný verš[…]

Moliére J.B. – Lakomec (5)

Lakomec-Moliére Autor: Moliére (vlatním jménem  Jean-Baptiste Poquelin) Žánr: komedie. Tématická vrstva: Postavy: Harpagon– bohatý lichvář; člověk, který kvůli svým penězům obětuje cokoliv a ztráta peněz by pro něj znamenala ztráta života, zamiluje se do Marie a chce si ji vzít. Kleantes- Harpagonův syn, miluje Marii a brání jejich lásku proti svému otci. Marie- mladá dívka,[…]