Heterocyklické sloučeniny

Heterocykly = cyklické sloučeniny s jedním nebo více heteroatomy (zastupují v cyklu C) Nejčastěji O, S, N příklady: furan            thiofen          pyridin 2/3 organických sloučenin jsou heterocykly (sacharidy, barviva, alkaloidy, celulóza, …) Rozdělení: podle velikosti heterocyklu a podle počtu heteroatomů 5-ti členné heterocykly s jedním nebo více heteroatomy 6-ti členné heterocykly s jedním nebo více heteroatomy Kondenzované heterocykly[…]

Tělní tekutiny (trofická pojiva)

Tělní tekutiny = trofická pojiva Roztok anorganických a organických látek 42 l / 70 kg váhy člověka Hlavní složkou je voda 2/3 v buňkách 1/3 mimo buňky Příjem a výdej vody Přehled bilance vody (ml / den) PŘÍJEM VÝDEJ Pití 1 l – 1,5 l (i více) Moč 1 l – 1,5 l Potrava 1 l[…]