Prvky III. A a IV. A skupiny (bor, hliník, uhlík, křemík)

III. A skupina, p1 prvky A (13) skupina, p1 prvky – B, Al, Ga, In, Tl konfigurace: ns2 np1 → 3 valenční e– Oxidační čísla: III -B, Al I, III – Ga, In, Tl Bor je polokov (po chemické stránce nekov), ostatní kovy S rostoucím Z: klesá elektronegativita, tt a tv roste zásaditost hydroxidů a oxidů:[…]

Nepřechodné kovy 13. a 14. skupiny

Chemie nepřechodných kovů ve 13. a 14. skupině a jejich vlastnosti Hliník (aluminium) Al Nepřechodný kov, III. A (13) skupina, p1 prvky konfigurace valenční vrstvy: 3s2 3p1 → 3 valenční e– Oxidační čísla: 0, III 1.      Výskyt 3 nejrozšířenější prvek v zemské kůře (po O a Si) Pouze vázaný – hlinitokřemičitany (živce a slídy) korund Al2O3[…]