Výtrusné rostliny

Patří mezi vyšší rostliny. Rozmnožují se výtrusy = sporami, které vznikají nepohlavně ve výtrusnicích = sporangiích; výtrusy jsou haploidní (vznikají meiózou). Mechorosty, plavuně, přesličky a kapradiny.   Gametofyt = zelený, dlouhověký, samostatně žijící – převládá. Sporofyt = nezelený na gametofytu většinou závislý. odd. MECHOROSTY Nemají ještě dokonalá vodivá pletiva. Tělo je tvořeno stélkou = kauloid,[…]