Religionistika

  Religio= náboženství, víra Nezaujatá věda (není ve službách žádného náboženství) Interdisciplinární obor (psychologie, sociologie, historie) Předmětem je popis, srovnávání a klasifikace náboženství Existence x neexistence boha pro ni není podstatná ( x teologie- bůh neexistuje)   Náboženství: Pojem pro různé soustavy jednání, symbolů a představ Vztah člověka k transcendentní skutečnosti (TRANSCENDENTNÍ SKUTEČNOST- vymyká se lidské[…]

Funda Otakar – Ježíš a mýtus o Kristu

Hypotézy o vzniku křesťanské víry: Vyznání, že Ježíš byl vzkříšen existovalo původně samostatně, bez spojení s legendou o prázdném hrobu Vyznání „byl vzkříšen“ bylo důsledkem subjektivní vize „zjevil se“ Aramejské zvolání maranata– náš Pane, přijď- později užívané v křesťanské bohoslužbě; představovalo vizi křesťanské naděje, že ten, který byl ukřižován,je vyvýšen po boží pravici Formule apoštola Pavla „zemřel[…]