Maupassant de Guy – Kulička (3)

Kulička-Guy de Moupassant Celý název: Kulička (La Boule de Suif) Autor: Guy de Moupassant  (5. srpna 1850, Tourville-sur-Arques – 6. července 1893, Paříž) Datum prvního vydání díla: 1879 Literární druh: epika Literární forma: proza Literární žánr: povídka Kontext doby a autor: Autor francouzský spisovatel 2. poloviny 19. století realismus až naturalismus účastnil se Prusko-Francouzské války uznání již za života psal romány a povídky nakazil se sifilitidiou,[…]

Maupassant de Guy – Kulička

Guy de MAUPASSANT byl představitelem REALISMU: Vznikl ve Francii v 2. polovině 19. století Podle názvu realis = věcný jde o reálné zobrazení skutečnosti. Představitelé kritizovali romantismus a romantické hrdiny (osamělí, splývají s autorem) Realistický hrdina je PRŮMĚRNÝ ČLOVĚK i z nižších vrstev Na vznik realismu měl vliv POZITIVISMUS pravé poznání zajišťuje věda Odsuzuje domněnky,[…]