Kultura z pohledu ZSV

KULTURA Z lat. colere = vzdělanost Kulturou se lidská společnost odlišuje od zvířat Kultura je vše, co není přírodního původu, co vytvořil nebo přetvořil člověk –          Složky kultury: Materiální kultura (hmotné výtvory člověka) Duchovní kultura (náboženství, filozofie) Normativní (zákony, morálka, právo) –          Znaky kultury: Naučitelná Dynamická = v čase se mění Adaptivní = přizpůsobí se Symbolická –[…]