Složení živých soustav

ORGANICKÉ LÁTKY: Proteiny – makromolekulární látky složené z aminokyselin (20 druhů). Jsou významnými stavebními     látkami (keratin, aktin, myozin…), funkční látky (enzymy, hormony…). Sacharidy –  slouží jako rychlý zdroj energie pro organismus. Jedná se hlavně o pěti (ribóza, deoxyribóza) až šesti uhlíkaté sloučeniny (glukóza, fruktóza). Škrob, glykogen. Lipidy – estery vyšších mastných kyselin a alkoholu. Dlouhodobý[…]

Lipidy, terpeny a steroidy, tenzidy

Lipidy Důležité látky rostlinného i živočišného původu Vznikají chemickými reakcemi v živých organizmech, obsaženy v buněčných membránách a nervových tkáních Funkce lipidů: – zdroj energie                               – tepelná izolace – ochrana některých orgánů (ledviny) – mají hydrofobní charakter → rozpouští některé vitamíny a hormony nerozpustné ve vodě U mužů tvoří tuky 10 -15% hmotnosti, u žen 20-25%[…]