Čína

Čína Stát centrální a východní Asie při pobřeží Žlutého moře, Východočínského a Jihočínského moře – Hlavní město: Peking – Rozloha: 9 600 000 km2 – Počet obyvatel: 1,3 mld. – Nejlidnatější stát světa – Totalitní režim – měna: čínský jüan POZICE VE SVĚTĚ: – celkovou velikostí HDP patří do první desítky ve světě – stálý[…]

Afrika, jižní a východní státy

Státy jižní Afriky Angola Botswana Jihoafrická republika Komory Lesotho Madagaskar Malawi Mauricius Mosambik Namibie Seychely Svazijsko Zambie Zimbabwe Vymezení – Oblast tvoří 14 států, z nichž jsou 4 ostrovní (Komory, Madagaskar, Mauricius, Seychely) – na jižním cípu afrického kontinentu – Od atlantského pobřeží po pobřeží indického oceánu na východě – Sever- hraničí s rozvodím Konga[…]

Afrika,centrální a západní státy

Státy centrální a západní Afriky CENTRÁLNÍ AFRIKA – patří k nejzaostalejším zemím světa – Hospodářství ej závislé na těžebním průmyslu a na zemědělské produkci – Nedostatek domácího kapitálu, nízká technická vyspělost, vysoká negramotnost obyvatel, pokles světových cen nerostných a zemědělských surovin Čad Gabon Kamerun Kongo Konžská demokratická republika Rovníková Guinea Středoafrická republika Svatý Tomáš Vymezení[…]

Hospodářství ČR,mezinárodní politické a hospodářské vztahy

Hospodářství ČR Ekonomický vývoj – Od průmyslové revoluce České země byly nejprůmyslovější částí Rakousko Uherské monarchie- těžba uhlí, četné zdroje nerostných surovin, rud – Po roce 1918- Česko mělo do vstupu do nového státu velké plus= měli jsme základ průmyslu – 1918- 1938 v době první republiky se průmysl velmi intenzivně rozvíjel – v té[…]

Hydrosférická složka FGS

Hydrosférická složka FGS  Charakteristika Hydrosféra je vodní obal země tvořená vodou povrchovou, podpovrchovou, vodou obsaženou v atmosféře a vodou v živých organismech. Voda je nezastupitelným přírodním zdrojem krajinné sféry. Voda je složka fyziografické sféry, vyskytuje se ve všech třech skupenství- tekutém, plynném a pevném. V této otázce se budu zabývat hydrosférou z hlediska světového oceánu.[…]

Geografie sídel

Geografie sídel Sídla= základní centra lidské aktivity, seskupení budov, jak obytných, tak hospodářských a dopravních zařízení na určitém území Vznik sídel – První sídla vznikla v souvislosti s neolitickou revolucí (nejstarší sídla městského typu od neolitu) – Skutečná města máme doložena z Mezopotámie už ze 4. Tisíciletí př. N. l. – Lidé nejdříve žili v[…]

Pedosférická složka FGS

Pedosférická složka FGS Charakteristika Pedosféra= půdní obal Země – Vznikl přeměnou svrchní části zemské kůry působením organismů za účasti vzduchu, vody a slunečního záření. – Leží ve styku s litosférou, atmosférou, hydrosférou, biosférou a socioekonomickou sférou – Půda= trojrozměrný výřez pedosféry od jejího povrchu- pokryvného humusu, až po podložní- matečnou horninu. Je jednou z hlavních[…]

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo Aktuálně 7,2 mld. lidí na světě Demografie= vědní disciplína, která studuje přirozenou obnovu populace a faktory, které tento proces ovlivňují Hustota zalidnění: počet obyvatel na km2, údaj, který se běžně uvádí u států či jiných zemí, charakterizuje jejich průměrnou míru osídlenosti.  Česko 133 obyvatel / km²  Svět 13 obyvatel / km² […]

Znázorňování Země na mapách

Znázorňování Země na mapách Definice kartografie – Nauka o mapách – Věda zabývající se znázorněním zemského povrchu, nebeských těles, objektů a jevů na nich a jejich vztahů ve formě kartografického díla – Soubor činností při zpracování a využívání map Konstrukce mapy – Část kulové plochy může mít rovinný charakter – Mohou z kulové plochy přenášet[…]