Evropa a Balkán v 2. polovině 19. století

  – Západní část průmyslovější, gramotnější – Východní (Balkán) zaostalejší technicky i průmyslově, hlavně zemědělsky zaměřená Balkán KONFLIKT MEZI RUSKEM A TURECKEM – Osmanská říše o Řecko (1830 osamostatněno), Srbsko (autonomní) o Makedonie, Rumunsko, Bulharsko, Černá hora, Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Chorvatsko  národnostní menšiny v Osmanské říši – 1853 – 1856 – KRYMSKÁ VÁLKA[…]

Přechodné a vnitřně přechodné prvky

Obecná charakteristika přechodných prvků a jejich sloučenin d-prvky – v periodické tabulce mezi s a p prvky Jejich valenční elektrony zaplňují vrstvu ns a (n-1)d Jsou ve 4. -7. periodě periodické tabulky Všechny jsou kovy Do kovové vazby poskytují více valenčních elektronů – obvykle z neobsazených d-orbitalů Vysoká hustota, teplota tání a varu, tvrdé, křehké, vedou teplo a[…]

Surovinové zdroje (ropa, uhlí, zemní plyn)

Surovinové zdroje Dělení surovin dle původu: Průmyslové Rudy Nerudné suroviny Nerostné energetické zdroje = KAUSTOBIOLITY (ropa, uhlí, zemní plyn) Zemědělské Rostlinné Živočišné Dělení surovin dle stáří: fosilní recentní Ropa Tmavá, olejovitá kapalina (barva temně žlutá až černohnědá) Složení:– směs kapalných uhlovodíků (alkany, cykloalkany, areny – poměr se mění podle naleziště) – deriváty – kyslíkaté +[…]

Alkalické kovy a kovy alkalických zemin

Alkalické kovy – Li, Na, K, Rb, Cs, Fr* Charakteristika skupiny Elektronová konfigurace: ns1 , I. A sk. → ox. č. I (snadno odštěpují e–) S rostoucím Z klesá: elektronegativita ionizační energie teplota tání S rostoucím Z roste: atomový poloměr hustota Výskyt Pouze vázaně Na+, K+ – rozšířené Li+, Cs+, Rb+ – vzácné Fr* –[…]

Léčiva

Léčiva Farmakologie – studuje účinek chemických sloučenin na živý organismus, hledá účinné látky k léčení, diagnostice a prevenci Léčivo – látky používané k léčení, diagnostice a prevenci Léky – léčiva nebo jejich směsi v té podobě, jak se podávají nemocnému Názvy léků – chemické jsou příliš složité, používají se názvy komerční (stanovené výrobcem) Zisk léčiv – přírodního původu[…]

Canada & Australia

CANADA   Name some basic facts about Canada. Speak about the following: population, capital city, major cities, provinces and territories, size, climate, official languages, natural resources, economy Provide some details about the history of Canada. Who are Canada´s native people? Which countries first had settlements in Canada? What is the origin of the name ´Canada´?[…]

Svět před 1. světovou válkou

Svět před 1. světovou válkou Japonsko – 1868 – REVOLUCE MEIDŽI o Svržení šlechty (odstraněna šlechta) o Reforma zajišťující modernizaci státu (bylo zaostalé) o Důsledek: proces kapitalizace společnosti – nastolen kapitalismus, tržní hospodářství o Vzorem bylo Německo o Podpora a rozvoj militarismu = podřízení ekonomiky vojensky (financování armády) o Vybudování nového sídla – Tokio (do[…]

Kolonialismus a imperialismus

– Příčiny 1. světové války – 1880 – 1914 Imperialismus – Expanzivní politika rozšiřování moci většinou vyspělých evropských států nad méně vyvinutým obyvatelstvem v jiném světadílu – Evropské mocnosti, USA, Japonsko a Rusko zachvátila vlna výbojů do Afriky, Asie a Oceánie, vznikají velké koloniální říše Kolonialismus – Svět na konci 19. století byl rozdělen na[…]

Evropa

 7% zemského povrchu (10 mil km2)  718 mln obyvatel (9% populace)  prům.n.m. – 290 mnm  nejnižší místo – Kaspická nížina – 28m  nejvyšší místo – Mt Blanc – 4807 mnm  S – mys Nordkinn – 71°s.š.  J – Punta Marroqui – 35° sš  Z – Cabo da[…]