Opěrná = kosterní soustava

Na rozdíl od svalové soustavy se jedná o pasivní pohybovou soustavu. Tvoří oporu celému tělu, slouží jako ochrana vnitřních orgánů (lebka, hrudní koš). Je tvořena pojivovou tkání. Slouží jako úložiště anorganických látek. Probíhá zde krvetvorba.   Kostní tkáň (viz tkáně) Mezibuněčná hmota: osein a fosforečnan vápenatým                                                   Buňky: osteocyty, osteoblasty, osteoklasty       Typy kostní[…]