Český literární humanismus

70. léta 15. století – 20. léta 17. století Hlavně naukový charakter RANÝ HUMANISMUS 70. léta 15. století – konec 15. století Na počátku latina: Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic – odmítal češtinu jako jazyk pro literaturu Národní (psaný v národním jazyce – češtině): Viktorin Kornel ze Všehrd – neshody s Bohuslavem Hasištejnským kvůli jazyku psaní – občanské povolání:[…]

Klasicismus v literatuře

polovina 17. století – 18. století Znaky: Pevný řád a jednotné principy Rozumová kázeň (cit podřízen rozumu) Krása v pravdě, řádu Vzor v antice Zásada trojí jednoty (jednota místa, času, děje) – z antiky (Aristoteles – Poetika) Dělení: 1. Umění vysoké Žánry: óda, epos, tragédie Náměty: vznešené, z vyšší vrstvy (králové…), případně antické 2. Umění nízké  Žánry: komedie, bajka,[…]

Literatura – osvícenství a libertinismus

OSVÍCENSTVÍ 18. století Myšlenkový směr Západní Evropa (Anglie, Francie) Znaky: Víra v rozum, vychází z racionalismu Víra v poznání a pochopení světa Chce se dobrat svobody lidstva Kritizuje absolutismus a církev Souvisí s měšťanstvem Francie Charle de Montesquieu [šárl d monteskjé] Perské listy – epistolární román (=psaný v dopisech) – děj: dva Peršané se dostávají do Francie a píšou dopisy domů[…]

Národní obrození 1. fáze

Situace v českých zemích byla ve 2. polovině 18. století komplikovaná. Pokud budeme vše hodnotit z pozice českého jazyka a české literatury, jednalo se o stav doslova tristní. Ve všech oblastech života dominovala němčina ( zejména ve městech obecně, úřadech a vyšších společenských vrstvách )  a téměř se zdálo, že česky psané texty a čeština[…]

Příčiny vzniku národního obrození

Situace v českých zemích byla ve 2. polovině 18. století komplikovaná. Pokud budeme vše hodnotit z pozice českého jazyka a české literatury, jednalo se o stav doslova tristní. Ve všech oblastech života dominovala němčina ( zejména ve městech obecně, úřadech a vyšších společenských vrstvách ) a téměř se zdálo, že česky psané texty a čeština[…]

Kant a německý idealismus

    Německé osvícenství: Immanuel Kant Narozen v Kalinigradu, 18.-19.století Studium přírodních věd, filosofie a matematiky Život plný zásad a pravidel, přísný denní program (měl mnoho nemocí) Velice oblíbený Jeho život rozdělen do 3 období: Předkritické období Kritické Pokritické   Předkritické období (přírodověda) Ovlivněn Newtonem Dílo: O všeobecné historii přírody a teorii nebes →otázky o vzniku[…]

Filosofie osvícenství

    Britský empirismus (17.století) Kladou důraz na smyslové poznání Empirie= smyslová zkušenost Počátek osvícenství Typická je indukce (od konkrétního k obecnému)   John Locke Dílo Esej o lidském rozumu →definuje rozum= Tabula rasa= nepopsaná deska, všechny zkušenosti čerpáme ze smyslů „Nic není v rozumu, co dříve nebylo ve smyslech.“ →rozum nepopsaná deska Rozdělil dojmy na sensations[…]