Nahosemenné rostliny

Pouze dřeviny, dřevní část cévních svazků tvoří jen cévice (cévy chybí). Mají nedokonalou ochranu vajíček, volně leží na plodolistu: nahá (pyl se dostává přímo na vajíčko). Nemají květní obaly ani bliznu, místo toho tvoří šištice. Samičí šištice dřevnatí → šiška; samčí je plná pylu → vypráší se. Tyčinky mívají větší počet prašných pouzder. V pylovém zrnu[…]