Pomocné vědy historické

Historie=dějiny Dějepis/historiografie=věda zabývající se historií Metody historikovi práce Heuristika – hledání a shromažďování historických pramenů 2. Kritika – hodnocení pravdivosti pramenů 3. Interpretace – výběr podstatného materiálu 4. Syntéza – shrnutí výsledků (písemně, ústně) Historické prameny =zdroje informací -hmotné -písemné -tradiční -audiovizuální -vizuální Proč se zabýváme historií -citový vztah ke komunitě a vlasti -nezapomenout na[…]