Dyk Viktor – Krysař (6)

LITERÁRNÍ TEORIE Literární druh a žánr: historická novela (próza, epika) Literární směr: poprvé uceleně vydáno r. 1915 (dílo vycházelo pod jiným názvem již v letech 1911-12 v časopise Lumír) – střední období autorovy tvorby; podruhé vydáno s úpravami v roce 1923; česká moderna Slovní zásoba: spisovná čeština; časté jsou personifikace (připisování lidských vlastností neživým věcem)[…]

Orwell George – Farma zvířat (4)

Autor: George Orwell Literární forma: próza Literární druh: epika   Literární žánr: Antiutopistický román (opak utopie), myšlenka fiktivní společnosti, která se špatně vyvinula a má zásadní nedostatky, přehnáním jednoho nebo vícero ideologických principů. Občané tohoto světa jsou obvykle utlačování politickým systémem. Alegorická bajka: příběh kratšího rozsahu, zvířata zde vystupují jako lidé Literární směr: Světová literatura[…]

Fuks Ladislav – Spalovač mrtvol (5)

Autor: Ladislav Fuks Literární forma: próza Literární druh: epika   Literární žánr: Novela – kratší prozaický útvar, který na rozdíl od románu rozvíjí pouze jednu dějovou linii, odbočky od hlavní linie a popisné pasáže jsou omezeny na minimum, děj novely se odehrává v krátkém časovém úseku Literární směr: ( z roku 1967) Česká literatura v letech 1958-1989, druhá[…]