Nižší rostliny

Převážně autotrofní organismy. V tylakoidech chloroplastů je chlorofyl a, b, c, d (vždy je chlorofyl a + nějaký další podle skupin řas). a+b (zelené řasy, parožnatky, krásnoočka), a+c (obrněnky, skrytěnky, hnědé řasy), a+d (ruduchy). Tělo – jednobuněčná nebo mnohobuněčná stélka (thallus) – neobsahuje vodivé CS. Nepříznivé podmínky přežívají ve formě cyst nebo tvoří silné klidové spory[…]