Konec 19. století v literatuře

Společenská situace Umělecké směry Poezie – Francie a USA 1) Společenská situace zklamání, pesimistické nálady, obavy z budoucnosti znechucení ze společneského vývoje, snaha odlišit se, pohrdání Filozofie: Friedrich Nietsche, Henri Bergson, Artur Schopenhauer Upozornění: styl oblečení, pohrdaví, bohémský život, individualita, provokace Þ více směrů 2) Umělecké směry inidividualita podmiňuje vznik více umělckých směrů Þ žádný nepřevládá[…]

Milan Exner: Teze k pojmu české literární secese

doc. PhDr. Milan Exner, Ph.D.: filosofující spisovatel Liberecký rodák, prozaik, básník, esejista, literární kritik, filosof a bývalý vedoucí katedry filosofie na Technické univerzitě v Liberci – to vše je Milan Exner. Exner se narodil 9. září 1950 v Liberci, absolvoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem s oborovým zaměřením český jazyk – německý jazyk. V 70. letech se věnoval studiu[…]