Železo, ocel

Železo (Ferrum) Fe Výskyt Ryzí – v meteoritech Vázané – v rudách (viz dále), v železitých minerálních vodách Fe(HCO3)2 nebo Fe(HCO3)3 –, biogenní prvek – hemoglobin Rudy železa: Fe3O4 – magnetit (magnetovec) Fe2O3 – hematit (krevel) Fe2O3.nH2O – limonit (hnědel) FeCO3 – siderit (ocelek) FeS2 – pyrit Fyzikální vlastnosti čistého Fe Stříbrobílý, lesklý, měkký kov Kujný,[…]