Sociální útvary

  1)    KOMUNITA Příklady: bezdomovci, sekta, squatteři Znaky: uzavřené seskupení, společný zájem, žijí separované od společnosti 2)    SOCIÁLNÍ AGREGÁT Náhodné seskupení lidí (např. v obchodě) „Sociální skupina“ spojená prostorem, místem Zvláštní typ agregátu je DAV = skupina shromážděných na jednom místě 3)    DAV Typologie davu (havárie, koncert, stadióny):   Davy panické (únikové) – vznikají při katastrofách,[…]

Sociální útvary

6.Sociální útvary = seskupení lidí (společné zájmy a cíl, skupiny jsou hierarchizované)   Typy sociálních útvarů:   1)Komunita uzavřená skupina→nemůžeme do nich jen tak vstoupit , společný zájem sekty, squateři někdy žijí separovaně od společnosti 2)Sociální agregát náhodné seskupení lidí, spojeno prostorem jsou na určitém místě a v určitý čas (v kině) → DAV (skupina lidí[…]