Německo a alpské země (2)

Spolková Republika Německo Historie Když se zhroutil komunistický režim v NDR a byla zbourána tzv. Berlínská zeď, která oddělovala Západní Berlín od NDR, byl Berlín v roce 1991 zvolen hlavním městem SRN. Sídlem vlády a parlamentu byl do roku 1998 Bonn, ale po roce 1998 se všechny státní instituce přestěhovaly do Berlína. Charakteristika – Hlavní[…]

Alpské státy

Švýcarsko- Bern Rakousko- Vídeň Lichtenštejnsko- Vaduz – Společnou charakteristickou vlastností je zemská poloha- vysokohorský charakter= vertikální členitost – Tyto státy jsou význační pro letní a zimní turistiku – Řeky mají spádné prudké vodní toky- jsou využívané pro hydroenergetiku – Ve vysokohorských oblastech je typická transhumance= kombinace extenzivního a intenzivního chovu, v létě je skot situovaný[…]