Thomas More a jeho díla

  utopie je slovo umělé a označuje místo, které neexistuje ve významu, jak jej dnes chápeme a rozumíme mu my, použil prvně tohoto slova na začátku 16. století anglický humanista a státník Thomas More tímto termínem dal název představě o určité ideální organizaci společnosti, o jejím uspořádání, normách, hodnotách a zákonech, která v současné době sama[…]