Litosférická složka FGS

Litosférická složka FGS I Základní charakteristika – Litosféra je horninový obal země – Je součástí krajinné sféry- pevná vrstva – Zasahuje do hloubky 100-300 km – Pohybuje se po astenosféře (= horniny v roztaveném stavu) – Není celistvá, je rozlámaná na jednotlivé bloky (litosférické desky- pevninská a oceánská) – Dolní a horní hranice litosféry- zemská[…]