Znázorňování Země na mapách

Znázorňování Země na mapách Definice kartografie – Nauka o mapách – Věda zabývající se znázorněním zemského povrchu, nebeských těles, objektů a jevů na nich a jejich vztahů ve formě kartografického díla – Soubor činností při zpracování a využívání map Konstrukce mapy – Část kulové plochy může mít rovinný charakter – Mohou z kulové plochy přenášet[…]