Triblastika – prvoústí živočichové

 

PRVOÚSTÍ COELOMOVÍ, NEČLÁNKOVANÍ

– mají vyvinutou pravou dutinu tělní – coelom
– nečlánkované tělo – starobylost

 

Kmen: MĚKKÝŠI
– měkké, nečlánkované tělo bez končetin
– noha – orgán pohybu
– útrobní vak – uloženy vnitřní orgány

Třídy: plži
mlži
hlavonožci

 

Třída: Plži
– zřetelně vytvořená hlava
– ulita – ochrana měkkého těla, omezuje v pohybu
– dvouvrstevná – organické a anorganické látky
– tělo pokryto jednovrstevným řasinkovým epitelem s množstvím hlenových žlázek
Zástupce: hlemýžď zahradní
– svalnatá noha
– smysly – dva páry tykadel – teleskopické oči
– osfradia – čichové receptory
– trávicí soustava – dutina ústní – radula – chitin
– slinné žlázy v dutině ústní
– slinivkojaterní žláza
(hepatopankreas)
– řitní otvor – vyústění v nejširším
závitu ulity, pod plášťovou dutinou
– dýchací soustava – plicní vak – zřasená a prokrvená část plášťové dutiny
– vylučovací soustava – metanefridie – tekuté výkaly, „ledviny“
– nervová soustava – gangliová (zauzlinou) – 5 párů – noha + smysly
– rozmnožovací soustava – hermafrodit
– přímý vývoj – bez larvy
– cévní soustava – srdce – 1 komora, 1 předsíň
– otevřená cévní soustava – omezené množství cév, rozlévání krve
– krev – modrá barva (hemocyanin) – obsahuje měď

Rozdělení plžů:

– předožábré
– zadožábré
– plicnaté

Předožábří
– nádherné ulity
Zástupci: homolice středomořská
ostranka jaderská
zavinutec tygrovaný
bahenka živorodá

Zadožábří
– mají zakrnělou skořápku a širokou ploutvovitou nohu
Zástupce: zej obecný

Plicnatí
– drobnější sladkovodní a suchozemské druhy se spirálovitou nebo žádnou ulitou
– hermafroditi – přímý vývoj
Zástupci: plovatka bahenní
bahnatka malá – mezihostitel motolice jaterní
okružák ploský
hlemýžď zahradní
páskovka žíhaná
jantarka obecná
závornatka drsná

– plzáci – hřbet nohy bez kýlu
– dýchací otvor vpředu
Zástupce: plzák lesní

– slimáci – hřbet nohy je vlnatý
– dýchací otvor je vzadu
Zástupci: slimák popelavý
slimák žlutý
slimáček polní

Mlži

Škeble rybničná
– měkké tělo ze strany zploštělé, bez zřetelné hlavy (širší část)
– dvě miskovité lastury
– užší část – záď – 2 otvory – přijímací – spodní
– vyvrhovací – dolní
– dýchací soustava – párové žábry
– trávicí soustava – ústní otvor bez slinných žláz
– trávicí trubice – jícen, žaludek,
hepatopankreas, střevní klička
– konečník prostupuje osrdečníkem ->
kloakální prostor
– cévní soustava – srdce – uloženo v osrdečníkovém
vaku
– 1 komora, 2 předsíně
– okysličená krev ze žáber
– krev – hemocyanin – modrá
– vylučovací soustava – metanefridie – zbavují tělo škodlivých látek
– nervová soustava – gangliová
– smyslová soustava – nemá vyvinuté oči
– osfradium – čichové ústrojí
-statocysta – ústrojí pro vnímání polohy těla
– množství hmatových buněk
– rozmnožovací soustava – gonochoristi
– nepřímý vývoj – larva glochidium – ektoparazit, žábry ryb
Zástupci: velevrub malířský
perlorodka říční
srdcovka jedlá
střenka jedlá
šášeň lodní
ústřice jedlá
slávka jedlá
perlotvorka mořská

 

Hlavonožci
– vývojově nejdokonalejší měkkýši
– chrupavčitá schránka
– noha přeměněna ve svalnatou nálevku
– příústní ramena
– inkoustové žlázy
– trávicí soustava – ústa – zobákovité čelisti – > radula – > párové slinné žlázy – > jícen – > vole – > žaludek – vakovitý – > střevní kličky
– cévní soustava – srdce – 1 komora, 2 nebo 4 předsíně
– krev – hemocyanin – modrá
– nervová soustava – splynutí ganglií -> mozek
– komorové oko – podobné oku obratlovců
– rozmnožovací soustava – gonochoristé
– pohlavní dimorfismus
– sameček – rameno hektokotylové – žláza produkující obaly spermií
(spermatofory)
– vývoj přímý
Zástupci: loděnka hlubinná
sépie obecná
chobotnice pobřežní
argonaut pelagický
krakatice obrovská
oliheň obecná

 

PRVOÚSTÍ COELOMOVÍ ČLÁNKOVATÍ
– druhotná dutina – coelom
– vnější a vnitřní segmentace
– speciální pohybové ústrojí
– stejnocenná segmentace – kroužkovci
– kmeny: drápkovci, želvušky, jazyčnatky
– nestejnocenná segmentace – členovci

Kmen: KROUŽKOVCI
– stejnocenné kroužkování
– cefalizace – soustřeďování smyslových orgánů
– pygidium – srůst posledních tělních článků = konečný článek
– některé tělesné orgány se v tělních kroužcích opakují – nervové uzliny, pohlavní orgány i s vývody, parapodia, vylučovací ústrojí
– jiné orgány prostupují tělem – soustava cévní a trávicí
– vznik třetího zárodečního lupenu – mezoderm
Třídy: mnohoštětinatci
opaskovci

Třída: Mnohoštětinatci
– starobylí obyvatelé moří
– množství stejnocenných článků
– parapodia – na bocích článků
– pohybový orgán se štětinkami
– povrch těla – jednovrstevná pokožka – i dýchací funkce
– podkožní svalový vak
– cévní soustava – uzavřená
– narůžovělá krev
– u některých je barvivo chlorocruorin – smaragdově zelené
– hřbetní tepající céva – od zádi k přídi
– břišní sběrná céva – od přídi k zádi
– vylučovací soustava – metanefridie
– nervová soustava – gangliová
– žebříčkový typ
– uložena na břišní straně těla
– rozmnožovací soustava – gonochoristé
– nepřímý vývoj
-larva trochofora – > pokročilejší stadium – metatrochofora
– nepohlavní rozpad článkovaného těla na vícesegmentové části
(fissiparie) – > každá dorůstá v jedince
Zástupci: nereidka hnědá
palolo zelený
afroditka plstnatá
rournatec vějířový

Opaskovci
– nevytvářejí parapodia
– opasek – zduřelé tělní články s kožními žlázami
– výměšky umožňují spojení jedinců a přenos spermií při kopulaci, vytvoření kokonu
kolem snesených vajíček

Máloštětinatci
– tělo kruhovité
– hmatový prstík
Zástupce: žížala obecná
– 4 páry krátkých štětinek na každém článku
– hřbetní strana je tmavší než břišní
– jednovrstevná pokožka – funkce dýchací
– obsahuje četné hmatové a světločivné (faosomy)
buňky
– fotofobní
– vápenaté žlázy kolem žláznatého žaludku (volete)
– neutralizace huminových kyselin (tlející listy)
– tyflosolis – prokrvená epiteliální řasa čnějící do
dutiny střeva
– střevo je obaleno exkrečním (chloragogenním)
epitelem – hromadění škodlivých látek; po odloupnutí
opouštějí tělo metanefridiemi
– cévní soustava – uzavřená
– nemá srdce, pouze spojky
– krev – červená (hemoglobin)
– hřbetní céva – směr dopředu
– větvení v síti podkožních vlásečnic
– vylučovací soustava – metanefridie
– nervová soustava – gangliová, žebříčkovitá
– rozmnožovací soustava – hermafroditi
– kokon – schopnost regenerace
– provětrává a převrstvuje půdu
žížala hnojní – používaná v ekologickém zpracování
komunálních odpadů
žížala podhorská
potočnice račí – parazituje na žábrách raků
nitěnka obecná

Pijavice
– mírně shora zploštělé
– zmnožená povrchová segmentace neodpovídá vnitřní segmentaci
– 2 přísavky – přední – navazuje na trávicí soustavu
– zadní – přichycovací funkce
– ektoparazit nebo predátor sladkovodních živočichů
– chitinové čelisti – narušují pokožku hostitele
– svalnatý hltan – ústí žlázky vylučovací hirudin – zabraňuje k srážení krve
– střevo – vychlípeniny – hromadění nasáté krve
– cévní a nervová soustava je totožná s žížalou
– dýchací soustava – dýchá povrchem těla
– vylučovací soustava – metanefridie
– rozmnožovací soustava – hermafroditi
– přímý vývoj
– pohyb je píďalkovitý, mohou i plavat
Zástupci: pijavka lékařská
pijavka koňská
hltanovka bahenní
chobotnatka rybí

DRÁPKOVCI
– vyvinuli se pravděpodobně z mnohoštětinatců
– noční živočichové
– živí se dravě – vystřelování lepkavého sekretu
– homonomně článkované tělo s komolcovitými panožkami
– třívrstevný podkožní svalový vak
– segmentální uspořádání metanefridií
– váčkovitá očka
– rovné střevo
– chitinový povrch těla
– rozvoj vzdušnic
– slinné žlázy
– článkovaná tykadla
– gonochoristi
– živorodí – mláďata nepigmentovaná a pohyblivá
– anamorfóza – svlékání, přibývání článků
Zástupce: drápkonoš kapský

ČLENOVCI
– nejpočetnější kmen
– nejdokonalejší prvoústí
– nestejnocenné článkování – heteronomní
– tělo – hlava (cephalon)
– hruď (thorax)
– zadeček (abdomen)
– pevný tělní pokryv – vnější kostra – chitinová kutikula
– tělní a končetinové články jsou spojovány tenkou blankou
– svlékání vnějšího povrchu těla
–  dýchací orgány – žábry, plicní vaky, vzdušnice
– rozvoj nervové soustavy
– adaptace k životu
Podkmeny: trojlaločnatci
klepítkatci
žabernatí
vzdušnicovci

Trojlaločnatci
– vymřelí vodní členovci – prvohory
– kromě prvního páru jsou ostatní končetiny stejné
– první pár – tykadla
třída trilobité
– hlava, hruď, zadeček zakončený ocasním štítem
– tři podélné laloky – dva postranní a střední
– dvouvětevné končetiny
– dýchání – žábry

Klepítkatci
– první pár končetin – klepítka (chelicery)
– druhý pár – makadla (pedipalpy) – hmatová funkce
– hlavohruď (cephalothorax) – nese čtyři páry kráčivých končetin
– zadeček – nečlánkovaný
– bez končetin

Třídy: hrotnatci
pavoukovci
nohatky

Hrotnatci
– vyhynulé druhy kyjonožců a stáležijící ostrorepové
– dravé lovení
– dýchají žábrami
– tělo kryto plochým krunýřem
– tělo zakončeno dlouhým hrotem
Zástupce: ostrorep americký

Pavoukovci
– dýchají vzdušný kyslík
– hlavohruď, stopkou přirůstající zadeček
– tělo kryté kutikulou
– 8 jednoduchých oček – navazují zorná pole
– 2 páry končetin přeměněné v ústní ústrojí
– 1. pár – klepítka (chelicery) – jedová žláza
– 2. pár – makadla (pedipalpy) – hmat, u samečků jako pomocné pářící ústrojí
– zbývající 4 páry – kráčivé končetiny
– slouží ke snování pavučin, přidržování samiček, při kopulaci, plavání,
skákání, rychlý běh
– loví živou kořist do pavučin
– nemohou pohlcovat sousta – > kořist zamotají do pavučin a vstřikují do ní trávicí fermenty svých slinných žláz – > potrava se štěpí mimo tělo – > natrávený obsah poté vysají
– jaterní žlázy
– Malpighiovy trubice – ústí do kloaky
– vylučovací ústrojí
– snovací bradavky – přeměna končetin 10. a 11. zadečkového článku
– pár dýchacích průduchů (stigmata) – ústí do párových plicních vaků
– gonochoristi – pohlavní dimorfismus
– manželský kanibalismus
– cévní soustava – otevřená
– trubicovité srdce – nasávací otvory (ostie)
– hemolymfa – obsahuje hemocyanin a velké množství krvinek
– nervová soustava – podhltanová zauzlina – splynutí několika ganglií – > vybíhájí z ní
nervová vlákna do končetin a tělních orgánů
– mechanoreceptorové brvy – po celém těle
– chemoreceptory

Řády: pavouci
štíři
štírci
solifugy
sekáči
roztoči

Pavouci
Zástupci: pokoutník domácí
sklípkan huňatý
snovačka jedovatá (černá vdova)
skákavka pruhovaná
slíďák tatarský
běžník květomilný – vypouštějí unášivá vlákna „babí léto“
vodouch stříbřitý

Štíři
– vzhledově připomínají raky
– v koncovém článku má hrot s jedovou žlázou
– soumrační dravci
Zástupci: štír středomořský
veleštír obrovský

Štírci
– živí se dravě roztoči a drobným hmyzem
– žijí pod kůrou odumřelých stromů, v ptačích hnízdech, v domácnostech a v úlech
Zástupci: štírek obecný
štírek knihový

Solifugy
– nezvykle členěná hlavohruď (hlava je spojena s předními hrudními články a dva hrudní články jsou volné)
– ochlupení
– noční dravci
Zástupce: solifuga egejská

Sekáči
– malé tělo a mimořádně dlouhé kráčivé nohy
– autonomie – schopnost odvrhnout končetinu
Zástupci: sekáč domácí
sekáč rohatý

Roztoči
– hlavohruď srůstá se zadečkem – > jeden nečlánkovaný celek
– krytý jemnou zřasenou kutikulou
– kousavé nebo bodavě savé ústní ústrojí
– 4 páry noh
– působí škody na zásobách potravin a na kulturních rostlinách, cizopasníci (prašivina, svrab), přenašeči chorob (encefalitida)
Zástupci: klíště obecné
– součástí bodavě sacího ústrojí je chobotek (hypostom) se zpětnými háčky
– vypouštějí enzym ixodin – brání srážení krve
– přenos klíšťové encefalitidy, klíštěcí boreliózy, tularemie
čmelík kuří
– ektoparazit slepic, kterým saje krev
zákožka svrabová
– u lidí se špatnými hygienickými návyky
vlnovník révový
– chorobné plstnatění révy vinné
trudník tukový
– v kožních mazových žlázách v obličeji – > způsobuje trudovinu
roztočík včelí
– cizopasí v hrudním páru včelích vzdušnic, kde saje hemolymfu
– napadené včely ztrácí koordinaci letového svalstva, nemohou létat a hynou
varroa včelí

Žabernatí
Třída: Korýši

Korýši
– dýchají žábrami
– dva páry tykadel
– rozeklané končetiny – na hlavohrudi i zadečku
– tělo kryto krunýřem
– první 2 páry hlavových končetin – > tykadla
– další 3 páry – kousací ústrojí – jeden pár kusadel, dva páry čelisti
– gonochoristi
– nepřímý vývoj – larva nauplius
– u krabů larva zoëa
– raci – vývoj přímý

Nižší korýši: perloočka
žábronožky
lupenonožci
lasturnatky
klanonožci
kapřivci
svijonožci

Perloočka
Zástupce: hrotnatka obecná
– ze stran zploštělé tělo
– přílbovitá hlava
– dvouchlopňová schránka – ukryta hruď s končetinami
– 1. pár tykadel – antenuly – chemoreceptory
– mohutná rozvětvená tykadla – antény – s veslovacími brvami a mohutnou svalovinou
– oko – velké, černě pigmentované
– 5 párů lupenitých rozeklaných nožek s žaberními přívěsky
– plodová komůrka – partenogenetické rozmnožování
– váčkovité srdce
– nervová soustava – žebříčkovitá gangliová

Žábronožky
Zástupce: žábronožka sněžní

Listonožka
– dravci živící se drobnými bezobratlými a pulci
Zástupce: listonoh jarní

Buchanky
– planktonní korýši
– vyskytují se celoročně
– dýchají celým povrchem těla
Zástupci: buchanka obecná
vznášivka obecná
chlopek obecný

Kapřivci
– ektoparaziti ryb a pulců
– dýchají celým povrchem těla
Zástupce: kapřivec plochý

Svijonožci
– přisedlí mořští živočichové
Zástupce: vilejš stvolnatý
– dokáže přežívat i mimo vodu díky uzavírání prostoru vápencovými destičkami

Vyšší korýši: rakovci

Rakovci
– tělo kryto pevným krunýřem – z 21 článků (6 – hlava, 8 – hruď, 7 – zadeček)
– končetiny i na zadečkové části
Rak říční
– krunýř – zpevněn vápencovitými solemi
– svlékán – > řízeno hormonálně – hormon ekdyzon
– rakůvky – vápencovitá tělíska v postranních
výběžcích žaludku – > doplnění minerálních solí
– stopkovité oči
– žábry – v dutinách na hřbetě
– ústní ústrojí – > hltan – > jícen – > žaludek – chitinizovaná stěna = rozmělňování – > hepatopankreas – > rakůvky
– cévní soustava – otevřená
– vakovité srdce
– hemolymfa – bezbarvá, obsahuje měď
– nervová soustava – gangliová, žebříčkovitý typ
– stopkovité oči
– gonochoristi
– přímý vývoj
– živí se rostlinnou potravou, vodním hmyzem, obojživelníky, potěrem
– chráněny zákonem
Zástupci: rak říční
rak kamenáč
rak bahenní

Skupina: humři
krabi

Humři
– pobřeží Atlantiku a Středozemního moře
– nestejně velká a silná klepeta
– mohutný krunýř
– noční živočichové
Zástupce: humr evropský

Krabi
– žijí v moři
– hlavohruď se širokým a krátkým štítem
– zadeček krátký a ohnutý pod hlavohrudí
Zástupce: krab obecný

Další zástupci rakovců:
beruška vodní
stínka obecná, svinka obecná – suchozemský způsob života, vzdušnicové plíce
krevety, garnáti, langusty – zpracování masa
blešivec obecný – potrava pstruhů, bioindikátor kvality vody

Vzdušnicovci
– rozvětvená soustava vzdušnic (tracheje), která prostupuje celým jejich tělem – > kyslík je předávám přímo tkáním
– na hlavě pouze jeden pár tykadel
– nohy jsou nerozvětvené
Třídy: mnohonožky
stonožky
drobnušky
stonoženky
hmyzenky
chvostoskoci
vidličnatky
hmyz

Mnohonožky
– tělo – složeno z velkého počtu článků
– protáhlé, válcovité, kruhovitý průřez
– na každém článku po dvou párech končetin a dvou párech stigmat
– na hlavě krátká slabá tykadla a pár jednoduchých oček
Zástupce: mnohonožka slepá

Stonožky
– tělo shora zploštělé
– na hlavě jeden pár tykadel
– každý článek nese jeden pár končetin
– 1. Pár je přeměněn v kusadlové nožky s jedovou žlázou – > omráčení kořisti
Zástupce: stonožka škvorová

Chvostoskoci
– 8 jednoduchých oček
– kousací ústní ústrojí
– pestře zbarveni
– humusotvorní činitelé
– na zadečku skákací aparát
Zástupci: poskok škodlivý
mákovka vodní

Hmyz
– nestejnocenné členění těla (heteronomní segmentace) – tvořeno 20 články
– hlava hmyzu – srůst 6 článků
– složené oči – mozaikový obraz
– jednovětvená tykadla
– jednočleněnná kusadla
– párové čelisti s makadly
– pysk s makadly
– ústní ústrojí: kousavé, savé (motýly), lízavé (včely), bodavě savé (komáři, mšice)
– hruď hmyzu – tvořena předohrudí, středohrudí, zadohrudí
– končetin kráčivá – kyčel, příkyčlí, stehno, holeň, pětičlenné chodidlo s drápky
– přizpůsobení ke skákání, hrabání, plování, k rychlému běhu, k přichycování
– na středohrudi a zadohrudi – křídla = vychlípeniny pokožky protkané žilkami
– zasahují do nich tracheje, nervová vlákna a cévy
– krytky, polohovky, krovky, kyvadélka
– zadeček hmyzu – 6 až 11 článků
– samičky – kladélko, žihadlo s jedovou žlázou nebo přívěsné štěty
– jednovrstevná pokožka (hypodermis) – vylučuje chitinovou kutikulu –
ochrana, opora
– barva dána pigmenty, strukturou pokožky
– trávicí soustava – ústní ústrojí – kusadla, čelisti, slinné žlázy – > hltan – >
jícen – > vole – > žvýkací žaludek – > žláznatý žaludek – > střevo – >
řitní otvor
– Malpighiovy trubice – slouží k vylučování rozpustných metabolitů
– ústí do zadní části střeva
– dýchací soustava – vzdušnice
– průduchy (stigmata) – uzavíratelné, s chloupky
– cévní soustava – otevřená
– nervová soustava – gangliová, žebříčkovitý typ
– instinktivní činnost – čich na tykadlech
– párové složené oči – tvořeny velkým počtem oček (omatidií) -> mozaikový
obraz
– sluchové orgány
– zvukové orgány
– chemické dorozumívání – feromony
– gonochoristi – vnitřní oplození (páření)
– vývoj nepřímý:
a) proměna nedokonalá (hemimetabolie)
– vajíčko – nymfa – dospělec (vážky, jepice, křísi, všekazi,…)
– nymfa – po každém svlíkání je podobná dospělému jedinci
b) proměna dokonalá (holometabolie)
– vajíčko – larva – kukla – dospělec (brouci, motýli, dvoukřídlí, blanokřídlí)
– larva – nepodobá se jedinci
– kukla – dokončení vývoje jedince

 

Podtřídy: bezkřídlé
křídlaté

Bezkřídlí
– primárně bezkřídlí
– nedospělá stádia jsou podobné dospělcům
Řád: šupinušky

Šupinušky
– tělo kryté šupinkami
– kousavé ústní ústrojí
– mnohočlánkovitá tykadla
Zástupce: rybenka domácí – živí se zbytkem potravy

Křídlatí
– pár křídel na středohrudi a zadohrudi
– kromě jepic a vážek umějí všichni ostatní skládat křídla
– bezkřídlost je dána druhotně

Křídlaté s proměnou nedokonalou:
Jepice
– křehký hmyz kolem vod
– žijí asi 48 hodin
– některé larvy bioindikátory vody
– potrava ryb
Zástupce: jepice obecná

Vážky
– lapací koš – lovení kořisti za letu
– pigmentovaní plamka – v rozích křídel
– blanitá křídla
– pestře zbarveny
– dravé larvy
Zástupci: šídlo modré
vážka ploská

Pošvatky
– vázány na vodu
– larvy – indikátory kvality vody
Zástupce: pošvatka rybářice

Švábi
– většina žije v tropech
– všežraví
– vyskytují se v domácnostech, ve skladech, mlýnech a pekárnách
Zástupci: šváb obecný
rus domácí

Škvoři
– zchitizované tělo
– kousavé ústní ústrojí
Zástupce: škvor obecný

Kudlanky
– dravé, teplobytné
– manželský kanibalismus
Zástupce: kudlanka nábožná

Všekazi (termiti)
– společenský hmyz
– žijí v tropických a subtropických oblastech
– vytváření pohlavních a nepohlavních kast
– stínobytní (fotofóbní)
– nepigmentovaní
– slepí
– termitiště – konstantní teplota a vlhkost
– rozežírají vše
– v trávicím ústrojí žijí symbiotičtí prvoci -> pomáhají trávit celulózu
Zástupce: všekaz jihoevropský

Strašilky
– tropický a subtropický býložravý hmyz
Zástupce: pakobylka indická – partenogenetické rozmnožování

Rovnokřídlí
– přední křídla přeměněna v kožovité krytky
– druhý pár křídel – blanitý
– kousavé ústrojí
– zadní nohy skákavé
Kobylky
– zvukotvorné ústrojí samečků
– v holeni prvního páru je sluchové (tympanální) ústrojí
– masožravé
Zástupce: kobylka zelená
Cvrčci
Zástupci: cvrček polní
cvrček domácí
krtonožka obecná

Sarančata
– sluchové ústrojí v prvním zadečkovém článku
– býložravci
Zástupci: saranče vrzavá
saranče stěhovavá – Afrika, Asie

Všenky
– bezkřídlé
– ektoparazit na savcích a ptácích
– živí se peřím, srstí a částmi pokožky
Zástupce: luptouš slepičí

Vši
– bezkřídlé
– značně redukované nebo žádné oči
– ektoparazit savců – sají krev
– samička přilepuje vajíčka (hnídy) na srst
– přenašeči skvrnitého tyfu
Zástupci: veš dětská
veš šatní

Třásnokřídlí
– bodavě savé ústrojí
– způsobují neplodnost květů
Zástupce: třásněnka modřínová

Stejnokřídlí
– suchozemský hmyz
– dva páry blanitých křídel
– živí se sáním šťáv z rostlinných pletiv
– často bezkřídlí
– patří sem: křísi, mery, mšice, červci, motolice
Mšice
– z vajíček se líhnou pouze samičky (zakladatelky) – partenogenetické rozmnožování
– v létě – snubní generace – obě pohlaví
– symbióza s mravenci a včelami
Zástupci: mšice maková
vlnatka krvavá
mšice broskvoňová
Červci
– pohlavní dvojtvárnost
– samičky – bezkřídlé, nepohyblivé, přisáté na rostlinách
– samečkové jsou okřídlení
Zástupce: puklice švestková

Ploštice
– předohrudní štít
– přední křídla – polokrovky
– suchozemské druhy charakteristicky zapáchají
– draví, býložraví i cizopasní
– vodní druhy – dravé, nohy upravené k veslování
Zástupci: splešťule blátivá
znakoplavka obecná
jehlanka válcovitá
ruměnice pospolná
štěnice domácí
bruslařka obecná
vodoměrka štíhlá

Křídlaté s proměnou dokonalou:
Síťokřídlí
– dravé larvy i dospělci
– kousací ústní ústrojí
– larva – mimotělní trávení
Zástupce: zlatoočko skvrnité – živí se mšicemi
mravkolva běžný

Blanokřídlí
– dva páry blanitých, řídce žilkovaných křídel
– kousavé nebo lízací ústní ústrojí
– pár složených očí, 3 jednoduchá očka
– některé larvy – zadečkové panožky
Širopasí
– býložraví
Zástupci: pilatka švestková
ploskohřbetka smrková
Štíhlopasí
– zadeček s hrudí spojen stopkou
– samičky – zadeček s kladélkem – kladélkatí
– zadeček s žihadlem – žihadlovití
Žlabatky
– býložravé
– larvy žijí v rostlinných pletivech -> díky bujení vznikají hálky
– pravidelně střídají bezkřídlé generace partenogenetické s okřídlenými generacemi
snubní
Zástupci: žlabatka duběnková
žlabatka růžková
Lumci a lumčíci
– kladou vajíčka do larev a kukel jiného hmyzu
– parazitoidi – svého hostitele zahubí
Zástupce: lumek velký
Žihadlovité
druhy: samotářské (kutilky, samotářské včely)
společenské (všežraví mravenci, dravé vosy a sršně, včely a mravenci živící se
nektarem a pylem)
Kutilky
– samotářské včely
– nosí omráčené housenky vyvíjejícím se larvám – „živá konzerva“
Zástupci: květolib včelí
kutilka písečná
Samotářské včely
– živí se pylem a sladkými rostlinnými šťávami
– žijí pouze v párech
Zástupce: čalounice mateřídoušková
Mravenci
– všežravý společenský hmyz
– existenci mraveniště obstarávají dělnice
– ústní ústrojí kousavé
Zástupce: mravenec lesní
Vosy a sršně
– živí se dravě
– jednoleté společenstvo
– šedobílé papírové hnízdo
Zástupci: vosa útočná
sršeň obecná
Čmeláci
– opylovači trubkovitých květů jetele
– jednoleté společenstvo
Zástupce: včela medonosná

Brouci
– první pár křídel – chitinové krovky
– druhý pár křídel – blanitý
– dělí se na: masožravé
všežravé
Masožraví brouci
– dravé larvy i dospělci
– přirození nepřátelé přemnožených škůdců pěstovaných rostlin
– čeledě: svižníkovití, střevlíkovití, potápníkovití,…
Svižníkovití
– slunné prosluněné lokality
Zástupce: svižník polní
Střevlíkovití
– velmi pohybliví
– aktivní zejména v noci – loví hmyz a slimáky
– silná kusadla
Zástupci: střevlík měděný
střevlík fialový
krajník plžmový
Potápníkovití
– žijí ve vodě
– poslední pár noh – veslovací
Zástupce: potápník vroubenatý

Všežraví brouci
– pohyblivé kyčle zadního páru nohou
Vodomilovití
– rostlinná potrava
– dravé larvy
– dospělci – dva páry plovacích noh
Zástupci: vodomil černý
Mrchožroutovití
– živí se mršinami obratlovců, kladou na ně vajíčka
– odumřelé živočichy zahrabávají do země
Zástupce: hrobařík obecný
Drabčíkovití
– draví
Zástupce: drabčík zdobený
Světluškovití
– světelkování
Zástupce: světluška menší
Kovaříkovití
– býložravé larvy škodí v zemědělství
Zástupce: kovařík černoskvrnný
Krascovití
– kovové zbarvení
Zástupce: krasec měďák
Kožojedovití
– živí se suchými živočišnými látkami
Zástupce: kožojed obecný
Slunéčkovití
– pestré zbarvení krovek
– larva a dospělec požírají mšice
Zástupce: slunéčko sedmitečné
Červotočovití
Zástupci: červotoč umrlčí
červotoč spižní
Majkovití
– v obraně roní hnědou tekutinu – obsahuje jedovatou látku cantharidin
Zástupce: majka obecná
Potemníkovití
– někteří hospodářsky závažnými skladištními škůdci
Zástupce: potemník moučný – larvy „mouční červy“ – potrava obratlovců držených v
zajetí
Roháčovití
– státní brouci
Zástupce: roháč obecný
Vrubounovití
– býložravé druhy – larvy ponravy – ožírají kořenový systém rostliny
Zástupci: chroust obecný
zlatohlávek zlatý
chrobák velký
vruboun posvátný
Tesaříkovití
Zástupce: tesařík obrovský
Mandelikovití
– býložravé larvy
Zástupci: mandelinka bramborová
dřepčík polní
Nosatcovití
Zástupci: pilous černý – vážný škůdce skladů zrní a mouky
květopas jabloňový
Kůrovcovití
– larva pod kůrou a v lýku napadených stromů vytváří charakteristické chodbičky
Zástupce: lýkožrout smrkový

Dvoukřídlí
– vyvinut pouze přední pár křídel
– druhý pár křídel zakrněl a přeměnil se v kyvadélka (manévrování v letu)
– dělíme na: dlouhorohé a krátkorohé
Dlouhorozí
Zástupci: tiplice zelná
komár pisklavý
anofela čtyřskvrnný – při sání krve přenáší malárii
bedlobytka – způsobuje červivost plodnic hub
Krátkorozí
Zástupci: ovád hovězí
bzikavka deštivá – sají krev
vrtule třešňová – způsobuje červivost plodů třešní
octomilka obecná
střečka hovězí – endoparazit zvířat
moucha domácí
bodalka stájová
pestřenka – schopnost „stát ve vzduchu“
masařka obecná – klade vajíčka do masa
bodalka tse-tse – sáním krve rozšiřuje spavou nemoc

Blechy
– zakrnělé oči
– bodavě sací ústrojí
– třetí pár nohou je skákací
Zástupci: blecha morová – přenáší mor
blecha obecná

Chvostíci
– žijí v blízkosti vod
– larvy si staví druhotně charakteristické schránky

Motýli
– různobarevné
– sací ústní ústrojí – nápadný stočený sosák
– dva páry křídel s pestrobarevnými šupinkami
– larva – housenka
– ze slin vzniká kokon, do kterého se zakuklí
– živí se rostlinnou potravou, v dospělosti sáním květového nektaru
Zástupci: obaleč jabloňový – housenky způsobují červivost jablek
klíněnka jírovcová – masivní odumírání asimilační listové plochy jírovců
Moli – mají housenky
– živí se tkaninami a kožešinami
Zástupce: mol šatní
zavíječ – znehodnocuje uskladněné jídlo
píďalka angreštová
Denní motýli
– bělásci, žluťásci, ostruháčkové, vřetenušky, modrásci, ohniváčci, okáči, babočky,
perleťovci, drvopleňové, otakárci, soumračníci, …
Zástupce: bělásek zelný
Noční motýli
Lišajové – vynikající letci
– nedosedají při sání nektaru
– pestře zbarvené housenky
Zástupce: lišaj smrtihlav
Můry
– housenky bývají lysé a kuklí se v zemi
Zástupce: stužkonoska modrá

bourec morušový
– přírodní hedvábí
bekyně mniška
– způsobují kalamitní holožír na jehličnanech
přástevník medvědí
– živí se listy bylin
– temně chlupaté housenky