Vančura Vladislav – Rozmarné léto

Téma a motiv:
Nic se neděje, maloměšťanství, klid, vesnické způsoby, rozumování(kdo toho víc zažil…), rozjímání, stereotyp a jeho narušení

Časoprostor:
Příběh se odehraje během 3 dní. Velmi málo retrospektivy.

Kompoziční výstavba:
Chronologicky

Literární druh a žánr:
Novela

Vypravěč:
Er forma, květnatost jazyka, staročeština, krásná čeština(Vančura miloval Čj)

Postavy:
mistr Antonín Důra – starší muž, majitel venkovní plovárny v lázeňském městečku, záletník, stará se o své tělo, lidské tělo je pro něj nejdůležitější, svoji ženu už ani nemá rád, snaží se o Annu

Kateřina Důrová – nepřitažlivá žena, manželka Antonína, není šťastná v manželství, okouzlil jí Arnoštek, odstěhuje se na jeden den k němu, ale zase se vrátí k manželovi

Kanovník Roch – největší mravokárce, ale sám je okouzlen dívkou

major Hugo – přítel Antonína a Kanovníka, rozjímající a hašteřící trojice, on je zastoupením šlechtice, vycvičeného vojáka, gentlemana

Arnoštek – potulný kouzelník, cestuje po světě, polykač ohně, akrobat apod.

Anna – mladá krásná dívka, nejspíše partnerka Arnoštka, pomáhá Arnoštkovi při vystoupeních – vybírá peníze
Jazykové prostředky:
Archaismy, rozhovory, vznešený jazyk(vesničanů), slovní komika,
“tento způsob léta, zdá se mi poněkud nešťastným”
“je krásné býti kadeřavým”

Kontext:
-pozitivně vnímáno, před 2. Sv. V. období klidu,