Vývojová psychologie (různá pojetí psychického vývoje člověka, krize na cestě životem)

– zahrnuje základní psychologické disciplíny

– vývoj člověk od narození (početí) po smrt

– Vývoj představuje změnu -> získání/ztráta vlastností

– fylogeneze – vývoj společnosti

– ontogeneze – vývoj jedince

– formování – 19./20. Století

– Stern, Kurt Lewin – zabývají se agresí u dětí

– S.  Freud, j. Piaget, Ericson, Wagnerová, Matějíček a Krejčířová – zabývají se vývojovou psych.

– mnoho teorií

 

Dělení

 1. Prenatální ps. – před narozením
 2. Pedopsychologie – dětství
 3. Adolescence – dospívání
 4. Adultivní psych. – dospělost
 5. Gerontopsychologie – stáří

 

Období lidského života

 • prenatální – nitroděložní vývoj, hlavní roli hraje psychohygiena těhotné ženy
 • rané dětství
  • novorozenec – prvních 6 týdnů
  • kojenec – 1. rok
  • batole – a 3. rok
 • předškolní věk (3 – 6 let)
 • mladší školní věk (6 – 11 let) – 1. stupeň ZŠ
 • střední a starší školní věk
  • puberta (13 – 15 let)
  • adolescence (do 20 – 22 let)
 • dospělost
  • mladší dospělost (20 – 30 let)
  • střední dospělost (30 – 45 let)
  • pozdní dospělost (45 – 60 let)
 • stáří (po 60. roce)

 

 

 • Vývoj dítěte už v prenatálním období (temné prožívání – po oplodnění vajíčka spermií)
 • Matka by měla přestat užívat špatné „věci“ (kouření, alkohol, stres, špatná strava, nemoc atd..)
 • Vyšetření – rentgen ovlivňuje plod dítěte + léky (není dobré brát peniclin)
 • Kočky – přenáší toxoplazmózu – útočí na plod nebzepečné – zaděnky, opary, příušnice, neštovice
 • Fatální alkoholový syndrom – závislost u dítěte

 

Těhotenství

 • Dělí se na tři trimestry

 

 1. trimestr

– žena přestane menstruovat, má nevolnosti

– škodí ji Vitamin A

– žena má právo na potrat (miniinterrupce první čtyři týdny, klasická interrupce 8- 12 týdnů ) -> těžké pro psychiku ženy

– 4. Měsíc -> reakce na podněty

 

 1. trimestr

–  ustupují nevolnosti

– může sportovat, pracovat

 

 1. trimestr

– do porodu (perinatální období)

– složitá lékařská etika

 

Postnatální stádium (po porodu)

Novorozenec

 • Malé dítě neslyší (má v uších plodovou vodu)
 • Vidí omezené, důležitý je pro něj hmat
 • Úlekový reflex – otáčení se za zvukem
 • Čich – pozná díky němu matku
 • Hlava je větší v poměru s tělem
 • Spánek 20 hodin denně

Reflexy

 • Sací
 • Pátrací – hledá předměty
 • Úchopový
 • Polykací

 

 • Důležitá stimulace dítěte – první rok tvorba vztahu -> důvěra (důležitá)
 • Hospitalismus – matka je nemocná, nemůže se o dítě starat, dítě si myslí, že je nechtěné

 

Kojenec (1 – 12 měsíců)

 • Důležité – kojení
 • Růst až o 25 cm, osifikace kostí
 • Měsíc – dokáže věci uchopit jednou rukou, 8. Měsíc – sedá si, 8. – 9. měsíc leze, po roce – první krůčky
 • Jemná motorika – vyhasíná úchopový reflex
 • Řeč – 3. Měs. Broukání, 6. – 8. Měs. – žvatlání, 7. Měs. Rozumí NE, 7. – 9. Měs (paci, papá), tvorba slov – dětský žargon
 • Strach z nových věcí
 • Nemá vědomí tělového já – odlišuje věci od těla
 • Vědomí sociálního já – formování prvních trvalejších soc. vztahů
 • Rok překonává separační úzkost – chce matku, do 2 let by to mělo překonat
 • „Bezpečný vztah“ – brečí když matka odchází, je šťastné, když matka přichází
 • „Nebezpečný vztah“ – brečí pořád
 • Nejhorší je ignorace matky i ostatních
 • Důležitá je kvantita i kvalita vztahu k dítěti
 • Mateřská dovolená – 28 týdnů (více než je jedno dítě 38 týdnů)
 • Rodičovská dovolená – sami si určujeme, jak dlouho budeme s dítětem doma

 

 

Batole (1 – 3 let)

 • Podle Freuda – anální období
 • Růst o asi 20 cm, přibrání 5 kilo
 • Nepsí už tolik, vývoj kostí a svalů
 • Umí už chodit, uchopení kostek, hraní si
 • Zrak – pozná se v zrcadle
 • Začíná hrubá motorika, rozvoj jemné motoriky, mluvení
 • 3leté dítě –umí 1500 slov
 • 2leté dítě – 200 slov
 • Dospělý – 15 000 slov
 • Uvědomuje si sama sebe – mluví v první osobě,ne ve třetí
 • Období prvního vzdoru
 • Objevuje hru
 • Poznává věci pomocí hmatu (důležitý materiál – hlína, listí, voda, písek atd.)
 • Nehraje si tolik s vrstevníky – postupně, odpoutávání se od matky
 • Ptá se často proč?
 • Musí se naučit hranici, co smí a nesmí -> potřebuje nějaký řád, pokud ho nemá, je to problém

3 styly výchovy (nelze vybrat nejlepší, důležitý je věk)

 • Liberální – absolutní svoboda
 • Autoritativní – u batolat
 • Demokratický – kompromisy
 • Egocentrismus – dítě je středem světa
 • Dítě vše napodobuje (špatné i dobré)

 

Předškolsní věk (3 – 6 let)

 • Růst končetin – 3 roky – 1 metr, 3 – 6 let – 120 cm, vypadávání zubů
 • Dokonalejší hrubá motorika, jemná motorika – vázání bot, jíst s příborem, zapnout zip
 • Začíná se formovat paměť
 • Dominuje hra (ve společnosti)
 • Hrajeme si na něco
 • Magické myšlení (věříme na Ježíška, duchy, nadpřirozeno)
 • Antropomorfismus – dávají vlastností lidí předmětům a zvířatům
 • Oddělení vztahů od rodičů
 • Důležitá je jemná motorika (kreslení, stříhání, malování)
 • Učí se hrát role (přesně stanovené chování) -> kroužky – učí se role hrát
 • Podstatné – vznik svědomí
 • Erikson – iniciativa a pocity (důležité)
 • Dítě si uvědomí, že udělalo něco špatného
 • Lépe chápe
 • Nerozumí zachování množství (neřekne správný počet)

 

Mladší školní věk (6/7 – 11/12 let)

 • Škola, povinnosti (úkoly)
 • Učení se učit – důležité
 • Větší samostatnost, více domácích prací
 • Více kamarádů (ne tak povrchní vztah jako ve školce)
 • Kluci s rukama, holky s holkama
 • Vyměňování nálepek, odznaků
 • Emoce – intenzivní
 • Pokračuje hra, je sofistikovanější
 • Větší rozdíly mezi kluky a holky – první známky pohlavního dospívání
 • „první lásky“
 • Důležité – koníčky
 • Více autorit (učitelé, trenéři, rodiče)
 • Komplexy – porovnávání věcí
 • Usilujeme o popularitu
 • Eikson – snaživost (chození do školy) x pocit méněcennosti -> zárody anorexie, bulimie
 • Konkrétní logické operace

 

Dospívání (12 – 15 let)

 • Začíná puberta
 • Holky dospívají dříve
 • Odlouvání rodičům, jejich negace (všichni dospělí)
 • Přestáváme být dětmi (vnitřní krize) – krize identity
 • Změna – tělo (kluci – růst chlupů, vousů, první ejakulace, holky – menstruace, prsa, boky)
 • Kluci – komplexy – holky jsou vyšší
 • První lásky – fyzický kontakt, platonický vztah
 • Změna hormonů M – testosteron, Ž – estrogen
 • Emoční labilita
 • poruchy příjmu potravy
 • vybíráme si směr studia
 • kolem 15ti – riskujeme (kouření, drogy)
 • vývoj mozku

 

Adolescence (15 – 21 let)

 • studium, práce
 • hledáme sami sebe – slouží k tomu riskování
 • člověk se děsí dospělosti
 • nebezpečí – party, subkultury
 • samostatnost
 • bere věci vážněji (jak co)
 • vznik přátelství
 • častý fyzický kontakt (velké lásky)
 • koníčky – děláme jen to co chceme
 • přebíráme odpovědnost
 • Stabilita zájmů
 • Erikson – dospívání a adolescence dohromady, hledání identity

 

Dospělost (21 – 60 let)

 • Práce, kariéra
 • Rodina, děti
 • Méně zájmů, ty které máme, jsou stabilní
 • Zodpovědnost 100%
 • Dobrá paměť pozornost, soustředění
 • 40 – 50 let klimakterium
 • Ž – nemají už reprodukční schopnost (rození dětí)
 • První vrásky – stáří, stárneme postupně
 • M – skokově (50 let)
 • Někdo nezvládá příznaky stáří -> děsí se ho
 • Syndrom opuštěného hnízda – děti jsou samostatné, není nad nimi vliv
 • Erikson – intimita x izolace, stagnace (40 – 60 let)
 • Generativita – rádce nové generace

 

Stáří (60 let -)

 • Involuční procesy – stárnutí je viditelné
 • Fyzicky i psychicky
 • Důchod
 • Méně peněz -> nižší životní úroveň
 • Připadají si na obtíž
 • Zapomínání, paměť (na dětství dobrá)
 • Je třeba jiných dalších lidí
 • Erikson – + životní moudrost x zoufalství

 

 

Piagetova kognitivní teorie

 • Jean Piaget – Švýcar, 20 století
 • Sleduje vývoj kognitivních schopností (= myšlení, poznávání…)
 • Egocentrismus lidí do 6 let (děti)– vidí svět pouze ze svého pohledu
 • 5 etap vývoje (od narození do dospělosti)
 1. senzomotorické stádium (od narození do 2 let)
 2. předoperační stádium (2 – 7 let) – (používání jazyka, egocentrické myšlení)
 3. stadium konkrétních operací (8 – 12 let) – stále se vážou na názorné vnímání, logické operace, v 6 vnímá počet, v 7 množství, v 8 čas, v 9 hmotnost – orientačně
 4. stadium formálních operací a abstraktního myšlení (12 let – dospívání) – abstrakce, logika

 

Eriksonova psychoanalytická teorie

 • Vázána na biologické faktory a na společenské, kulturní a historické podmínky vývoje dětí – > sleduje psychosociální vývoj
 • 8 stádií dle vývoje vztahu ke světu, pojmenované podle krizí a úkolů, které v daném stádiu musím překonat, abych se dostala do stádia dalšího
 • 8 etap – od narození po stáří:
 1. 0-1 rok – základní důvěra v matku,
 2. 1-3 roky – zvládnout rozpor mezi pocitem autonomie a studu,
 3. 3-6 let – konflikt mezi vlastní iniciativou a pocitem viny, vyvíjí se svědomí, počátek lhaní
 4. 6-12 let – snaživost, nechce být méněcenné
 5. 12-19 let – hledání vlastní identity, nejistota o vlastní životní roli
 6. 19 – 25 let – jedinec připraven na obětování se druhému
 7. 25 – 50 let – sociální zralost, vyvrcholení života, produktivita a péče o druhé
 8. od 50 let – moudrost, sebeúcta, zahořklosti, depresi. V osmé životní etapě je úkolem vyrovnat se s bilancí svého života, přijmout život takový, jaký byl, i fakt smrti.

Freudova teorie

 • Sleduje přesun míst zajímajících člověka

0 – 1:stadium orální – kousání, žvatlání prsu, sání mateřského mléka, kojení

2 – 3:stadium anální – vyměšování, schopnost zadržovat exkrementy (regulovat sebe sama)

3 – 5: stadium falické – potřeba sblížit se s rodičem opačného pohlaví, slast s pohlavními orgány, „latentní“ masturbace,

Oidipův komplex – kluci 5 – 6 let – nenávidí otce, protože ten vlastní matku (podle Freuda je to přirozené)

Elektřin komplex – Holky – stejné jako Oidipův komplex

vstup do školy: (7 – 11 let) stadium latence – nic se neděje, dítě „ovládá“ život

stadium genitální (12 – smrt) –  sexuální zájmy