Wilde Oscar – Obraz Doriana Graye

Celý název: Obraz Doriana Graye (The picture of Dorian Gray)

Autor: Oscar Wilde

Datum prvního vydání díla: 1891

Literární druh: epika

Literární forma: proza

Literární žánr: dekadentní román

Kontext doby a autor:

Oscar Wilde (16. října 1854Dublin – 30. listopadu 1900,Paříž)

 • V Anglii působící, původem irský prozaik, dramatik a básník.
 • dekadence
 • Studoval na Oxfordu, kde se seznámil s dekadentními názory.
 • Žil bohatý život, který se ničím neomezoval. Tím vědomě šokoval tehdy prudérní a konvenční společnost ve viktoriánské Anglii.
 • Měl manželku a 2 syny, kteří se, po jeho nařčení a odsouzení z homosexuality, odvrátili.
 • Po propuštění si změnil jméno na Sebastian Melmoth a potuloval se po Evropě, kde v Paříži v roce 1900, v bídě zemřel.
 • dálší díla drama – Jak je důležité míti Filipa, vějíř Lady Windermérové, Šťastný princ a jiné pohádky – pohádky

Kontext doby

 • Tehdejší viktoriánská Anglie v jejíž době se odehrává tento román, byla největší mocností světa, kde vládla královna Viktorie, jedna z nejvýznamnějších panovnic v britských dějinách.
 • Společnost ve viktoriánské Anglii byla rovněž prudérní a vysoce konvenční a nebyla zvyklá na události a činnosti, které se vymykali tehdejším normám. Toto porušení norem také dokázala okamžitě odsoudit a člověka, ač třeba nebyl odsouzen zákonem, zcela pomluvit a vypudit ze společnosti. Také trpěla předsudky.
 • V tehdejší společnosti se rovněž vyskytoval obrovský rozdíl mezi sociálními třídami a vyskytovali se negativní jevy jako prostituce, chudoba, které jsou rovněž v románu zobrazeny.

–  dekadentisté  Arthur Rimbaud(Opilý koráb), Paul Verlaine (Saturnské básně)

Děj:

Mladý Dorian Gray stojí jako model malíři Basilu Halwardovi, kde také poznává lorda Henryho. Do doby než  poznal lorda Henryho, byl Gray bohatý sirotek mírné povahy a dobrácké nezkažené duše s krásným andělským vzhledem. Po diskuzích s lordem Henrym změnil svůj pohled na svět a vyslovil přání, aby se jeho staří přesunulo do obrazu a chtěl si užívat co nejvíce života. Díky tomuto přání stárl a ošklivěl obraz, ale sám Dorian zůstával stále krásný a mladý. Postupně se do obrazu promítala i zkaženost jeho duše, plynoucí ze stále horšího stylu života, ve kterém se neštítil užívání drog, ničení životu svých společníků nebo své bývalé lásky Sibyly Vaneové, či dokonce vraždy přítele a malíře Basila. I přes všechen zdánlivě bujarý a šťastný život začínalo Doriana dohánět svědomí a i společnost měla postupně stále zvětšující se představy o jeho zkaženosti. Dorian se tedy snažil jistou nápravu svého života a byl také klidnější, neboť díky smrti Alana Campbela a Jamesa Vana pro něj zmizelo poslední nebezpečí. O ulehčení své duše se chtěl následně přesvědčit na obraze, kde ale zpozoroval ještě větší zkaženost než naposled. V následném vzteku se rozhodl obraz zničit, ale jeho zničením jenom zabil sám sebe. Obraz se stal normálním portrétem mladého Doriana a sám Dorian ležel mrtvý na zemi, vypadající jako zkažená a odporná postava z obrazu před zničením.
Postavy:

Dorian Grey – zbohatlý šlechtic, který svým přáním, aby se jeho hříchy a stáří přesunuli do obrazu, zničil svou duši.

Basil Halward – Dorianův přítel, který je okouzlen jeho krásou a je i do něj zamilován, později ho Dorián zabije.

Lord Henry Wotton – Doriánův přítel, který ho svým světáctvím, povrchností a dekadentními postoji zkazí.

Sibila Vane – mladá a krásná herečka, která je zamilovaná do Doriana. Dorian jí později přestane milovat a ona kvůli tomu spáchá sebevraždu.

James Vane – bratr Sibili, který chce pomstít svojí sestru a zabít Doriana, ale je pak zabit při nehodou při lovu, když se sám chystal zabít Doriana.

Alan Campbel

A dálší postavy jako prostitutka,Dorianovi sloužící,londýnská smetánka atd…

Kompozice: chronologická.

Jazyk:

 • er forma
 • hlavně spisovný, ale občas i nespisovný jazyk
 • časté dialogy, které oživují děj
 • občas cizí výrazy, zejména z francoužštiny (tehdejší modní jazyk)