Literatura – William Shakespeare

William Shakespeare

 

William Shakespeare se narodil v dubnu roku 1564 a zemřel 23. dubna roku 1616. Byl to významný anglický básník a dramatik z renesančního období, klíčová postava moderního evropského dramatu. Obvykle je považován za anglického národního básníka. Dochovalo se 39 jeho divadelních her, 154 sonetů, dvě dlouhé epické básně a několik dalších děl. Jeho hry byly přeloženy do každého významnějšího jazyka. Kromě psaní her se věnoval i herectví.

Život

Mládí

Přestože se z období jeho mládí nedochovaly žádné záznamy, většina životopisců se shoduje, že Shakespeare vystudoval ve svém rodném městě gymnázium. V 18 letech se Shakespeare oženil s 26letou Anne Hathawayovou. Šest měsíců po svatbě se narodila dcera Susanna. Dvojčata, syn Hamnet a dcera Judith, se narodila téměř dva roky po svatbě. Hamnet zemřel z neznámých příčin ve věku jedenácti let, což jistě poznamenalo Shakespearovu tvorbu.

Po narození dvojčat následuje období, ze kterého o Shakespearovi máme velmi málo informací. Vědci toto období mezi roky 1585 a 1592 označují jako Shakespearova „ztracená léta“.

Londýn a divadelní kariéra

Většinu svých her napsal v letech 1590–1613. Ze začátku psal hlavně komedie a historické hry, žánry, které vyzdvihl na vrchol tehdejšího umění. Od roku 1608 psal převážně tragédie, včetně jeho slavných her jako jsou Hamlet, Král Lear a Macbeth. Roku 1623 vydali dva jeho divadelní spolupracovníci První Folio, kolekci všech jeho her.

V roce 1599 se Shakespeare stal vlastníkem jedné desetiny divadla Globe. Díky tomu byl výrazně lépe zajištěn. Podle Shakespearových nákupů a investic můžeme usoudit, že se z něj stal bohatý muž. V roce 1597 koupil druhý největší dům ve Stratfordu, tzv. New Place. Pro Shakespeara však končí dramatická tvorba a zanedlouho se vrací za manželkou a dcerami do svého rodiště, kde zůstane až do smrti.

Některé Shakespearovy hry byly roku 1594 vydány v knižních edicích. Po roce 1598 jeho jméno získalo renomé a začalo se objevovat na titulních stranách.

Poslední roky a smrt

Po letech 1606-1607 psal Shakespeare méně her a žádná hra napsaná po roce 1613 mu není připisována. Poslední tři hry nenapsal sám. Spolupracoval pravděpodobně s Johnem Fletcherem.

Spekulace

Shakespearova existence byla v minulosti zpochybňována a bylo vysloveno mnoho domněnek (zčásti velmi bizarních) o jeho skutečné identitě (vyskytují se např. hypotézy, že se jednalo o pseudonym Francise Bacona). Většinou odborníků jsou tyto domněnky odmítány jako nesmyslné.

Dílo

Pro jeho dramata je typický tzv. blankvers — nerýmovaný verš.

Jeho tvorba bývá dělena do tří období:

  • V letech 15911600: psal především komedie a historická dramata, často zpracovával staré náměty z anglické minulosti a z antiky.
  • 16011608: přichází zklamání a rozčarování nad vývojem společnosti, do jeho tvorby vniká pesimismus a píše tragédie.
  • 16081612: smiřuje se s životem a píše hry, mající charakter romance (tj. obsahující jak prvky tragédie, tak prvky komedie) a sonety.

Historické hry

Komedie

Tragédie

Pohádkové hry

Básně

Shakespeare byl za svého života významný básník a dramatik, byl tehdy údajně známý dokonce i na našem území. Světovou slávu získala jeho díla až v 18. století zásluhou francouzských a německých překladů. I v dnešní době jsou jeho hry velmi oblíbené a jsou stále hrány po celém světě.