Zoologie jako věda

Zoologie jako věda

Říše: Živočichové (animalia)

Charakteristika

 • Primárně pohyblivé eukaryotické organismy
 • Živí se chemoheterotrofně
 • à!! zdrojem E není světlo- fotony, ale oxidace redukované látky!!
 • à!! zdrojem C není CO2, ale org. Látka!!
 • Dráždí, aktivně pohybliví, ukončený růst

Zoologie jako věda

 • Zálkl. Taxon. Jednotkou je DRUH à skupina organismů podobného vzhledu a fyziologických nároků, pohlavně se množící za vzniku potomků, rovněž schopný pohlavní reprodukce
 • Rod je skupina blízce příbuzných druhů, majících společného předka
 • Hierarchie zoologického systému:
  • Říšeàkmenàtřídaàřádàčeleďàrodàdruh

 

 • Střevlík zlatolesklý

 

 • Říše- živočichové
 • Kmen-členovci
 • Třída-hmyz
 • Řád-brouci
 • Čeleď-střevlíkovití
 • Rod-střevlík
 • Druh-zlatolesklý

 

 • Vrabec domácí

 

 • Říše- živočichové
 • Kmen-strunatci
 • Třída-ptáci
 • Řád-pěvci
 • Čeleď-snovačovití
 • Rod-vrabec
 • Druh-domácí

9.9.13

Zoologický systém

 

 • Říše: živočichové
 • Podříše
  • Jednobuněční=Prvoci=protoza
   • Kmen
    • Praprvoci
    • Výtrusovci
    • Hmyzomorky
    • Výtrusenky
    • nálevníci
   • Mnohobuněční=Metaoza
    • Dvolistí=diablastika
     • Kmen
      • Vloškovci
      • Houby
      • Žahavci
      • Žabernatky
     • Trojlistí=triablastika
      • Řada
       • Prvoústí=protostomia
        • skupina
         • schizocoelní
         • pseudoceolní
         • coelomata schizocoelní
        • Druhoústí=deuterostomia
         • Skupina
          • Coelomata
          • Enterocoelní

Typy tělních dutin

 • Diblastica
  • 2 zárodečné listy- ektoderm, entoderm (gastrula)
  • Vločkovci, houby- chybí prvky souměrnosti
  • Žahavci, žabernatky- paprsčité souměrnosti (radialia)
 • Triblastika
  • 3zárodečné listy- ektoderm, mezoderm, entoderm
  • Mezoderm vystýlá druhotná tělní dutina, dvoustranně souměrní (bilateralia)
  • Dle typů tělních dutin rozlišujeme tři skupiny
 1. Schizocoelia
  • Schizocoel
   • Soustava dutinek= ostře neohraničená, nepravá, druhotná dutina tělní, mezi ektodermem a entodermem je vrstva mezenchymatických buněk, mezibuněčné prostory mezenchymu tvoří tuto dutinu
   • Ploštěnci, pásnice
 1. Pseudocoelia
  • Pseudocoel
   • Ostře neohraničená, nepravá, druhotná, dutina tělní, je souvislejší, mezi ektodermem a entodermem vzniká z části prostorná dutina, vyplněná tekutinou a zčásti mezenchymatickými buňkami
   • Mechovnatci, hlísti, vrtější, hlavatci
 1. Coelomata
  • Coelom
   • Ohraničená, pravá a druhotná tělní dutina, vzniká u vyššíchtriblastik, je ohraničena mezodermem, coelom vzniká 2 způsoby
    1. Coelomata schizocoelní
     • Mezodermálníbuňky z entodermu původně jako jediná buňka (mesentoblast)
     • Měkkýši, sumýšovci, rypohlavci, kroužkovci, drápkovci, ževlušky, členovci
    2. Coelomata enterocoelní
     • Mezodermální buňky se vychlipují jako váček z prvostřeva
     • Chapadlovci, plpoutvenky, bradatice, ostnokožci, polostrunatci, strunatci

 

 

 

 

 

 

 

 

12.9.13

Zoologie jako věda

 • Zoologie taxonomická (systematická)
  • Členěna na obory věnované jednotlivým systematickým skupinám
   • Entomologie – hmyz
   • Ichtyologie- ryby
   • Herpetologie- plazi
   • Ornitologie- ptáci
   • Mammaliologie- savci
  • Zoologie aplikovaná (užitá)
   • Využití poznatků k řešení praktických problémů
    • Zemědělská zootechnika
    • Lékařství
    • Veterinární lékařství

Živočišná buňka

Eukaryotická buňka

 • Ve srovnání s prokaryotickou buňku je podstatně větší, má jinou strukturu jádra a jaderných chromozomů
 • Obsahuje mnoho biomembránových organel

Rozdíl mezi rostl. A živ. Buňkou

 • Živočišné buňky jsou menší a nemají: celulózní buň. Stěnu, plastidy a vakuoly

Živočišná buňka

 • Robert Hooke
  • 1665 poprvé použil pojem CELULA= komůrka= buňka
 • Jan Evangelista Purkyně
  • Použil pojem PROTOPLAZMA
 • Jacobs Schleidn + Theodor Schwann
  • Autoři buněčné teorie= základem všeho je buňka

Živ. Buňka

 • Velikost – 1020 mikrom (rostlinná 10-100mikrom)
 • Tvar– velmi rozmanitý (nejjednodušší je tvar ovoidní- b. vaječná a nesložitější bývjí nervové buňky, jejichž výběžky ovšem dosahují délky až 120cm)
 • Funkce- velmi specializované
 • Počet jader– obvykle 1 jádro, výjimečně 2 (b. jaterní nebo chrupavek, trepky), až sto jader mají b. odbourávající kostní tkáň (osteoklasty), naopak červené krvinky= erytrocyty jsou bezpečné
 • Mají více ribozomů
 • Mají lysozomy s trávicími enzymy
 • Cytoplazmatická membrána má schopnost vchlipovat se à fagocytoza