Škola

V právem dolním rohu můžete přepínat mezi režimy výuky.

Režimy:

Scatter – Přesunujte na sebe jednotlivá slova patřící k sobě.

Learn – Přepisujte slova do druhého jazyka.

Test – 1. Přepisujte slova do druhého jazyka, 2. Přiřazujte odpovědi k sobě, 3. Určujte správnou odpověď.

Flashcards – pomocí tlačítka click to flip se učte jednotlivá slova.

Space Race – překládejte slova ujíždějící na obrazovce.

Speller – pište diktovaná slova (potřeba zvuk).