Proměny českého vzdělávání za posledních 100 let

Quo vadis české školství? Je tvým úkolem vzdělávat nebo vychovávat? To je otázka, kterou si jistě klade každý z nás. Během uplynulých desetiletí došlo ke znatelné transformaci. Vedle školního vzdělávání začala na významu nabývat andragogika neboli vzdělávání dospělých. Vzdělávání se stalo celoživotním procesem, neboť dnešní pracovník nevystačí celý svůj pracovní život se znalostmi získanými během školních[…]

Publikováno v Esej

Mezipředmětové vztahy

Poslední dobou se klade na důraz na pojmy jako kompetence, mezipředmětové vazby, environmentální výchova, cíle výchovy a vzdělávání. Je to jen móda? Nebo je to jen něco, co tu vždycky bylo? Pojmy se mění, obsah zůstává stejný. Mezipředmětové vztahy mohou nabývat různé povahy. Někdy je vztah mezi dvěma předměty zřejmý, jindy skrytý. Na první pohled[…]

Antická kultura

  Antika – označení pro kulturu starověkého Řecka a Říma 8.st. př. l. – 5. st. n. l. antická kultura – dodneška považována za symbol něčeho krásného a dokonalého,staví na ní celé evrop. umění – základní rysy: vychází z mytologie, zaměřovala se především na člověka, vícebožství antropomorfismus – podobnost lidstvu, božstvo bylo podobné lidem víra v osud[…]

Fejeton – téma Zvíře v nás

Milá Jano,   tak Ti konečně zase píšu. Nedávno jsem četla článek, který se jmenoval „Máte v sobě šelmu?“. Za ním byl připojen test, kde sis mohla vyzkoušet, zda v sobě máš aspoň trochu ze zvířete. Mně vyšlo, že jsem zdařile polidštěný tvor. Ale myslím, že bych měla výsledek brát s rezervou. V základním chování se totiž od zvířat[…]

Světová poezie a próza 1. pol. 20. století

  POEZIE velmi rozšířená, čtenářsky oblíbená poč. 20. st. a 1. sv. válka změnila vnímání umělců tak, že hledali jiný způsob umění hledá se nový způsob psaní, vzniká avantgarda snaha různými způsoby zachytit duch moderní doby, změnu společnosti metody: volná myšlenková asociace, vizualizace volné verše – nemají v sobě volný rytmus útržkovitost, hra s významy slov velká[…]

Mimoevropské starověké literatury

– 3. tisíciletí před n. l. Asie, povodí velkých řek – Nil, Eufrat, Tigrid, Ganga, Brahmaputra   Mezopotámie území dnešního Iráku tis. př. n. l. – Sumérové, vynalezli obrázkové (piktografické) písmo, později klínové zachycovali – mytologii, lyrika – oslavné básně, epika – hrdinské eposy (Epos o Gilgamešovi)   Indie v povodí Gangy a Brahmaputry tisíciletí př.[…]

Humanismus

HUMANISMUS V EVROPĚ myšlenkový proud, který doprovázel renesanční umění souhrn myšlenek, názorů a představ vzdělanců /14.-16.st/, které dávají do popředí svého zájmu člověka, zdůrazňují nutnost a užitečnost vzdělání humanus=lidský důležitější než náboženství je poznání člověka a přírody člověk by se měl rozvíjet přirozeně heslo: „ad fontes“ = k pramenům → lidé by se měli vracet k antickým ideálům[…]

Světová literatura 2. poloviny 20. století

  odráží dobu, mezilidské vztahy, politické skutečnosti témata: důsledky 2. sv. války, komunismus, Vietnam. válka, revoluce, techn. pokrok, chudoba 3. světa, poškození ŽP, Černobyl, globální problémy mluví se o dekádách, ve kterých vývoj společnosti postupuje léta – nejvyhrocenější vztahy mezi východem a západem – Studená válka léta – doba uvolnění pol. scény, snaha osvobodit člověka[…]

Romantismus

1/3 19.století umělecký směr – malířství, hudba, literatura v architektuře – historismus – vracel se ke starým směrům, napodoboval starší uměl. slohy vznik v době revoluční, dramatické, komplikované   důvod: 1789 – Velká francouzská revoluce, zánik feudalismu, Napoleonské války vyjadřuje rozpor mezi snem a realitou, doba zklamaných ideálů a nadějí v dílech nejlepších autorů byl jednoznačně pokrokový až[…]

Renesance

vznikla v Itálii, na přelomu 13. a 14. st. trvá do konce 16. st. umělecká epocha rozvíjí se v architektuře, hudbě, malířství, sochařství, literatuře vznik: Itálie v bohatých městech (přístavní) – Florencie, Benátky, vzniká jako vyjádření nového pohledu na svět, odráží se i v životním stylu odmítá ryze náboženský pohled na svět obrací se ke radostem, krásám života –[…]