Zdraví a náročné životní situace

Zdraví a náročné životní situace   Zdraví= Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady – Vnitřní vlivy – genetika (= věk, pohlaví) – Vnější vlivy – životní styl, prostředí, lékařská péče PSYCHOHYGIENA – Říká nám jak si chránit a upevňovat duševní zdraví – Příjemné pracovní prostředí, dobré vztahy s okolím,[…]

Osobnost a její vývoj

Psychologie osobnosti: Osobnost= komplex vzájemně propojených tělesných a psychických funkcí, které určují prožívání a chování jedince a z toho vyplývající vztah k prostředí (člověk se všemi svými psychyckými, tělesnými a sociálními znaky)   Teorie osobnosti: Vědecké zkoumání osobnosti Psychodynamický přístup Sigmund Freud 3 subsystémy: Id vrozená složka, pudové procesy, řídí se slastí Zejména sexuální pudy, pud[…]

Kant a německý idealismus

    Německé osvícenství: Immanuel Kant Narozen v Kalinigradu, 18.-19.století Studium přírodních věd, filosofie a matematiky Život plný zásad a pravidel, přísný denní program (měl mnoho nemocí) Velice oblíbený Jeho život rozdělen do 3 období: Předkritické období Kritické Pokritické   Předkritické období (přírodověda) Ovlivněn Newtonem Dílo: O všeobecné historii přírody a teorii nebes →otázky o vzniku[…]

Religionistika

  Religio= náboženství, víra Nezaujatá věda (není ve službách žádného náboženství) Interdisciplinární obor (psychologie, sociologie, historie) Předmětem je popis, srovnávání a klasifikace náboženství Existence x neexistence boha pro ni není podstatná ( x teologie- bůh neexistuje)   Náboženství: Pojem pro různé soustavy jednání, symbolů a představ Vztah člověka k transcendentní skutečnosti (TRANSCENDENTNÍ SKUTEČNOST- vymyká se lidské[…]

Solženicyn Alexander Isajevič – Jeden den Ivana Děnisoviče

Jeden den Ivana Děnisoviče – Alexander Isajevič Solženicyn Celý název: Jeden den Ivana Děnisoviče (rusky Один день Ивана Денисовича) Autor: A. I. Solženicyn Datum prvního vydání díla: 1962 upraveně jako Šč-854 (Jeden den jednoho mukla), neupraveně 1973 ve Francii Literární druh: epika Literární forma: proza Literární žánr: částečná autobiografická novela. Publikační údaje: Přeložil – Sergej Machonin Vydalo[…]

České země v první polovině 19.století (2)

Napoleonské války v monarchii Rakouská armáda utrpěla několik porážek. František II. se v návaznosti na Napoléona nechává korunovat Rakouským císařem. 1805 Bitva u Slavkova → drtivá porážka Rakouska a Ruska → Bratislavský mír 1806 a konec SŘŘ národa Německého → vzniká Rýnský spolek a František je už teď jenom císařem rakouským Po porážce Napoleone v[…]

Český stát ve 12.-14.st.

Rozvoj českého státu ve 12.-14.st. Hospodářské a společenské poměry Kolonizace se označuje proces dobývání a osídlování nových zemědělsky využitelných poloh díky klučení a žďáření, který probíhal v Evropě (zejména té zaalpské) od 11. až do 1. poloviny 14. století. Vedle venkovské kolonizace, spojené se zakládáním nových vesnic, existovala také městská kolonizace a tzv. kolonizace hornická. Zároveň probíhala kolonizace: Vnitřní =na té se podíleli obyvatelé daného[…]

Raný středověk v Evropě a ve světě

Raný středověk v Evropě a ve světě, počátek států ve střední a východní Evropě   Periodizace středověku   Raný středověk(476-počátek 11.st.) počátek pádem ZŘŘ v roce 476 trvá do roku 1000   Vrcholný středověk(11.-14.st.) “zlatý věk středověku“ počátek po roce 1000 konec v době propuknutí černé smrti   Pozdní středověk(14.-15.st.) počátek v době řádění černé[…]

Political system of the USA and the UK

Political system of the USA and the UK UK The UK is a state in Europe, which is member of UN,EU and NATO. Constitution unwritten →common law based on statuses, documents(Magna Charta), case law, customs, conventions two main principles – the rule of law Monarch-Elisabeth II., Prince of Wales is her son Charles formal head[…]

Starověký Řím

a) Periodizace: Doba předřímská 2000-8.st.BC=kmeny v Itálii Doba královská 8.st.BC-6.st.BC=vláda Etrusků a založení Říma (753BC) Doba republiky -Rané – 6.st.-3.st.BC= ovládnutí Apeninského poloostrova -Vrcholné – 3.st. – 2.st.BC = ovládnutí Středomoří -krize a pád – 1.stBC=občanská válka a pád Doba císařství -Principát – 27BC-284Nl=císařové co ctili tradice republiky, rozmach říše -Dominát – 284-476 = už[…]