Borovský Karel Havlíček – Král Lávra (4)

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ:

Psal v období počátku REALISMU:

 • Vznikl ve Francii v 2. polovině 19. století
 • Podle názvu realis = věcný jde o reálné zobrazení skutečnosti. Představitelé kritizovali romantismus a romantické hrdiny (osamělí, splývají s autorem)
 • Realistický hrdina je PRŮMĚRNÝ ČLOVĚK i z nižších vrstev
 • Na vznik realismu měl vliv POZITIVISMUS
  • pravé poznání zajišťuje věda
  • Odsuzuje domněnky, hypotézy

 

 • Typickými realistickými ZNAKY jsou:
  • Nepřítomnost autora v ději → využití er-formy
  • Metoda TYPIZACE kdy jeden hrdina představuje skupinu
  • Děj se odehrává v současnosti
  • V dílech se zobrazují i negativní jevy (prostituce, alkoholismus, nevěra,…)

 

DALŠÍ AUTOŘI: Božena Němcová

 • Guy de Maupassant, Honoré de Balzac, Emile Zola, Charles Dickens, Lev Nikolajevič Tolstoj, Nikolaj Vasiljevič Gogol

 

Karel HAVLÍČEK BOROVSKÝ:

 • Český básník
 • Pocházel z vesnice Borová → ke jménu si přidal BOROVSKÝ
 • Psal do Pražských novin – zavedl rubriku ŠOTEK
  • Považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry, literární kritiky
 • Žil v období Bachovského absolutismu = polovina 19. století
  • Jeho díla často SATIRICKÁ, KRITICKÁ → odsouzen, deportován do Brixenu
  • Hájil národnostní právo

DALŠÍ DÍLA:

 • Epigramy – krátké satirické básně psané lidovou řečí
 • Tyrolské elegie – popis deportace do Brixenu
 • Křest sv. Vladimíra – satirické dílo, naráží na aktuální situaci

 

KRÁL LÁVRA:

Literární druh: epika (má děj)

Literární forma: poezie

Literární žánr: báseň, pohádková báseň

 

HLAVNÍ MYŠLENKA:

 • Zesměšnění hlouposti panovníka
 • Oslí uši = metafora k absurdním problémům
 • Navážení se do pasivity češství – jako poddaní si nechají všechno líbit

Děj ve zdánlivě cizím prostředí (Irsko), ale vystupují Češi

Projev vlastenectví

 

INSPIRACE:

 • Irská povídka
 • Řecká mytologie – KRÁL MÍDAS (Apollón mu přičaroval oslí uši)
 • Vliv pobytu v brixenu

JAZYK:

 • Spisovný (i v přímé řeči), hovorový, časté inverze slov
 • Více než básnický jazyk využit čtenářům SROZUMITELNÝ jazyk
 • Každá strofa = 7 veršů (5. a 6. delší než ostatní)
 • Verš má pravidelný počet slabik, zakončen rýmem
 • Přerývavý + obkročný rým

 

POSTAVY:

 • KRÁL LÁVRA: panovník, problémy řeší absurdně
 • KUKULÍN: holič, průměrný člověk
 • MATKA KUKULÍNA: miluje svého syna, přesvědčí krále, aby Kukulína nepopravil

 

DĚJ:

Irský král Lávra se nechává stříhat jen jednou ročně. Král byl hodný a spravedlivý. Když se ale vždy jednou za rok nechal ostříhat a oholit, holiče nechal popravit.

Lidé se divili, ale smířili se s královým rozhodnutím. Nešťastní z toho ale byli holiči. Každý rok losovali, kdo krále oholí.

Když padl los na Kukulína, syna staré vdovy, jeho matka šla prosit krále, aby Kukulína nenechával popravit.

Král souhlasit a nechal si Kukulína jako svého dvorního holiče. Kukulín ale nesměl vyzradit královo tajemství, že pod vlasy skrývá dlouhé oslí uši.

Kukulína tajemství trápilo. Šel tedy za matkou pro radu. Ta ho poslala k poustevníkovi, který mu poradil, aby své tajemství pošeptal vrbě. Holič Kukulín to provedl a velmi se mu ulevilo.

Když kolem vrby šel průvod muzikantů, pan Červíček si z vrby ulomil kolíček pro svou basu. Jakmile ale začal na basu hrát, basa vyzradila královo tajemství o oslích uších.

Král dal muzikanta vyhodit, ale bylo pozdě na popravení basy. Lávra své oslí uši již neskrýval a lidé ho za to měli rádi.