Anorexie, Bulimie, Přejídání

Anorexie je psychosomatické onemocnění, které se řadí mezi poruchy příjmu potravy. Ten, kdo má anorexii odmítá jíst. Vše začne vynechávání některých jídel až nakonec dotyčný přestane jíst úplně. O mentální anorexii mluvíme jestliže se BMI ( Body Mass Index tzv. kalkulačka váhy) dostane k hodnotám 17,5 a menším. Postižený anorexií odmítá jíst, ale také přehnaně[…]

Je učitel obětí své profese?

Úvod Úděl pedagoga či pedagoga působícího na poli speciální pedagogiky je z hlediska aktuální úrovně studia (3. ročník bakalářského studia, specializace v pedagogice) vodou poměrně neprobádanou. V předmětech zaměřených na prozkoumání zákoutí pedagogiky prozatím docházelo k zaměření spíše na žáka (ať už se speciálními vzdělávacími potřebami, či bez nich). Pedagog je však nedílnou (a zřejmě nejdůležitější) figurou vzdělávacího procesu.[…]

Kolář Jiří – analýza apokalyptiky v Jásajícím hřbitově (ze sbírky Prométheova játra)

Zaměříme-li se na tématiku funerální a apokalyptickou obsaženou v Jásajícím hřbitově, jistě si ihned všimneme již samotného názvu oddílu Prométheových jater – Jásající hřbitov. Toto evokuje samo o sobě jistou rozporuplnost. Na jedné straně máme hřbitov jako místo posledního odpočinku nebožtíků, jako místo, kde by se většina jedinců (se zdravým rozumem) nechtěla procházet jen pod noční[…]

Hašek Jaroslav – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

Jaroslav Hašek: životopis Jaroslav Hašek se narodil 30. dubna 1883 v Praze a zemřel 3. ledna 1923 v Lipnici nad Sázavou. Pochází z rodiny středoškolského učitele matematiky. V mládí studoval Hašek gymnázium, studia však nedokončil a vyučil se drogistou. Maturitu složil na obchodní akademii roku 1902. Zprvu byl zaměstnán jako bankovní úředník, brzy se však od pevného zaměstnání odtrhl[…]

Bezruč Petr – Slezské písně – rozbor s ukázkami

Petr Bezruč: životopis Předpokládaný pseudonym Vladimíra Vaška (1867-1958). Některé zdroje uvádějí, že se ale jedná o pseudonym dvou autorů – Vladimíra Vaška a jeho přítele Ondřeje Boleslava Petra (1853-1893). Vladimír Vašek pochází z Opavy z rodiny středoškolského vyučujícího a filologa Antonína Vaška, který byl zastáncem teorie o nepravosti Rukopisů, které zkoumal z hlediska filologického. Roku 1873 byl Antonín[…]

Argot – vězeňská mluva

Argot je jazykovou problematikou, se kterou se většina z nás přímo nesetká, ale můžeme se s ním setká a dokonce nevědomky používat některá slova argotického lexika. Tato práce se pokusí přiblížit, co argot vůbec je, kde se používá a poukáže na některé prvky argotu českých věznic. Tato práce vychází především z publikace Lucie Radkové z[…]

Elfský jazyk: Quenya

Elfský jazyk Vznešená elfština, Quenya [kvenja], quenijština [kvenijština], laicky elfský jazyk – jazyk, který pro účely svých knih stvořil britský profesor filologie a spisovatel John Ronald Reuel Tolkien (1892‑1973). V následujících řádcích si přiblížíme základní charakteristiky tohoto umělého jazyka a porovnáme ho s češtinou a angličtinou. V Tolkienových knihách hovoří quenijštinou převážně skupina elfů rodů Noldor a[…]

Milan Exner: Teze k pojmu české literární secese

doc. PhDr. Milan Exner, Ph.D.: filosofující spisovatel Liberecký rodák, prozaik, básník, esejista, literární kritik, filosof a bývalý vedoucí katedry filosofie na Technické univerzitě v Liberci – to vše je Milan Exner. Exner se narodil 9. září 1950 v Liberci, absolvoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem s oborovým zaměřením český jazyk – německý jazyk. V 70. letech se věnoval studiu[…]

Proměny českého vzdělávání za posledních 100 let

Quo vadis české školství? Je tvým úkolem vzdělávat nebo vychovávat? To je otázka, kterou si jistě klade každý z nás. Během uplynulých desetiletí došlo ke znatelné transformaci. Vedle školního vzdělávání začala na významu nabývat andragogika neboli vzdělávání dospělých. Vzdělávání se stalo celoživotním procesem, neboť dnešní pracovník nevystačí celý svůj pracovní život se znalostmi získanými během školních[…]

Publikováno v Esej

Raději emigrovat nežli pracovat?

  Obavy, nenávist, problémy, násilí a spoustu dalších věcí je spojováno s Romy na našem území. Mnoho Čechů se nepovažuje za rasisty, přestože v hlavě jim běží myšlenky naprosto opačného názoru.  Ti Češi, kteří jako rasisti vystupují otevřeně jsou společností samozřejmě odsuzováni. Tak je ale koneckonců nastavena moderní společnost fungující na principech demokracie.  Předsudky týkající se Romů[…]