Český literární humanismus

 • 70. léta 15. století – 20. léta 17. století
 • Hlavně naukový charakter

RANÝ HUMANISMUS

 • 70. léta 15. století – konec 15. století

Na počátku latina:

 • Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic – odmítal češtinu jako jazyk pro literaturu

Národní (psaný v národním jazyce – češtině):

 • Viktorin Kornel ze Všehrd
 • – neshody s Bohuslavem Hasištejnským kvůli jazyku psaní
 • – občanské povolání: právník
 • – překlad Knih o napravení padlého (Jan Zlatoústý) z latiny do češtiny + v předmluvě: názor na češtinu jako literární jazyk
 • – O práviech, súdiech a dskách Země české knížky devatery – právnická kniha
 • Hynek z Poděbrad
 • – překlad několika povídek Dekameronu
 • – Májový sen – báseň

BLAHOSLAVOVO OBDOBÍ

 • 1. polovina 16. století
 • Jednota bratrská – všichni si jsou rovni, odmítají majetkové rozdíly, zprvu i vyšší vzdělání

Jan Blahoslav

 • člen Jednoty bratrské – prosadil, že vzdělání není škodlivé
 • česky
 • Filipika proti misomusům
 • – útočná řeč proti lidem, kteří odmítali vzdělání
 • – překlad Nového zákona
 • Bible kralická – překlad Starého zákona
 • Gramatika česká  – zásady tehdejší spisovné češtiny, důležitá i estetická stránka
 • Šamotulský kancionál  – zpěvník písní Jednoty bratrské
 • Muzika

VELESLAVÍNSKÉ OBDOBÍ

Daniel Adam z Veleslavína

 • Vydavatel, dbal na kvalitu jazyka
 • Kalendář historický

Matthioli

 • Herbář

CESTOPISY:

 • Václav Vratislav z Mitrovic – Tureček
 • Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
 • Oldřich Prefát z Vlkanova

HISTORIE:

 • Václav Hájek z Libočan – Kronika česká – historicky nepřesná

ZÁBAVNÁ LITERATURA:

 • Historie o bratru Palečkovi  – historky o šaškovi Jiřího z Poděbrad
 • Frantova práva – parodická pravidla pijáckého cechu

DOZNÍVÁNÍ HUMANISMU V DOBĚ POBĚLOHORSKÉ

 • 1620 – bitva na Bílé Hoře
 • 1627 (pro Čechy, pro Moravu 1628) – Obnovené zřízení zemské – zakazuje jinou než katolickou víru

Jan Ámos Komenský

 • Narozen – 1690
 • Studoval na bratrských školách (Jednota bratrská), poté na univerzitě
 • Po obnoveném zřízení zemském – odchod do Polska (Lešno)
 • V zahraničí – biskup Jednoty bratrské
 • Uznávaný pedagog “ zván do ostatních zemí
 • Většina díla vytvořena v exilu
 • Pochován v Naardenu (poblíž Amsterdamu)

– Pedagogické dílo:

 • Velká didaktika (Didactica magna)
 • – didaktika = teorie vzdělávání
 • – latinsky
 • – zásady: vzdělání pro všechny (ne rozdíly mezi pohlavím, sociální, bohatstvím), zdarma, v mateřském jazyce
 • – dělí život do etap
 • – názornost vyučování, praxe
 • – rozvíjení ducha i těla
 • Orbis pictus (Svět v obrazech)
 • – ve své době neobvyklá učebnice
 • – na začátku každé kapitoly barevný obrázek (pomáhá výuce)
 • Dveře jazyku otevřené – celosvětově známá učebnice
 • Schola ludus (Škola hrou, Škola na jevišti) – učili se jazyku pomocí scének

– Pansofické (vševědné) dílo – snaha o encyklopedii všeho vědění, většina nedochována

– Náboženské a filozofické dílo

 • Labyrint světa a ráj srdce
 • – alegorické
 • – hlavní postava poutník hledá své místo v životě – vydává se na pouť – potkává Všudybuda (zvídavost)
 • – poté se přidá průvodce Mámení (příliš nekritický pohled na svět)
 • – na konci pouti zjištění, že celý život je klam (labyrint světa)
 • – nachází východisko ve své víře (ráj srdce)
 • Listové do nebe (listové = dopisy) – dopisy o světě posílané do nebe
 • Kšaft umírající matky Jednoty bratrské (kaft = závěť)