Dvouděložné rostliny

  • semeno klíčí 2 dělohami
  • Allorhizie – hlavní kořen s postranními, které ho nepřerůstají.
  • Cévní svazky jsou v kruhu ( kambium).
  • Listy řapíkaté, se zpeřenou nebo souběžnou žilnatinou.
  • Květ rozlišeny na kalich a koruny, většinou pětičetný.

 

PRYSKYŘNÍKOVITÉ

Většinou byliny. V pletivech bývají alkaloidy, skoro všichni zástupci jedovatí.

Členité listy i složené s dlanitou žilnatinou.

Květy oboupohlavné, rozlišené na kalich a korunu nebo nerozlišené. Květy jednotlivě nebo v hroznovitém květenství. Opylení hmyzem – mají medníky (přeměněné korunní plátky se sladkou šťávou).

PLOD: nažka, měchýřek, bobule (vzácně).

Z: čemeřice černá, orlíček obecný, oměj vlčí a pestrý – velmi jedovaté byliny, blatouch bahenní, samorostlík klasnatý, jaterník podléška, koniklec luční a velkokvětý, sasanka hajní a pryskyřníkovitá (přiložení listu na pokožku způsobí puchýře), orsej jarní, pryskyřník prudký a plazivý, lakušník vodní, hlaváček jarní, ostrožka, úpolín

 

 

BOBOVITÉ

Byliny i dřeviny, hospodářský významné plodiny. Často symbióza s bobovitými rostlinami.

Listy složené s palisty.

Květenství hroznu nebo hlávky. Květy oboupohlavné. Kalich srostlý, koruna volná, motýlovitá, tvořená 1 pavézou, 2 křídly a člunkem.

PLOD: lusk

Z: fazol obecný, sója, hrách setý, čočka jedlá, podzemnice olejná (buráky), štědřenec (jedovatý), trnovník akát (s trny, vytlačuje ostatní stromy), hrachor luční, štírovník růžkatý, vikev, kozinec, lupina = vlčí bob mnoholistý,

pícniny: tolice vojtěška, jetel luční-plazivý,

 

MÁKOVITÉ

Byliny. V pletivech mají mléčnice s alkaloidy.

Květy jednotlivě nebo v hroznovitých květenstvích. Kalich rychle opadá ( to zelené chlupaté co chrání květ). Mnoho tyčinek.

PLOD: tobolka, nažka

Z: mák setý (opiáty z mléka vytékajícího z nařízlých nezralých makovic) pěstuje se pro olejnatá semena, mák vlčí, vlaštovičník větší – má oranžové mléčko, leptavé účinky na pokožku a sliznici.

RŮŽOVITÉ

Stromy i byliny. Listy s palisty. U některých viditelná gutace (jahodník, kontryhel).

Květy jednotlivě nebo v hroznech. Kalich i koruna spolu s květním lůžkem někdy na bázi srůstají v různě velkou a hlubokou češuli. Květy 5 (4) četné, mnoho tyčinek

PLOD: nažka, peckovice, malvice, někdy v souplodí.

Z: Jahodník (souplodí nažek na zdužnatělém květním lůžku), maliník a ostružiník (souplodí peckoviček na tuhém vyklenutém květním lůžku), mochna, kuklík, kontryhel, tužebník, krvavec toten, mandloň, broskvoň, meruňka, třešeň, višeň, švestka, trnka, jabloň, hrušeň, 

 

HVĚZDNICOVITÉ

Počtem druhů největší čeleď kvetoucích rostlin, kosmopolitní. Listy jednoduché členěné bez palistů.

Květy jednopohlavné i oboupohlavné. Květy drobné, uspořádané v úborech, opylování hmyzem.

Květy v úborech zpravidla 2 typů, okrajové –  jazykovité, středové – trubkovité.

Vnější obal úboru tvořený listeny = zákrov. Kalich přeměněn na chmýr nebo chybí.

Zásobní látkou je inulin. V pletivech mohou být mléčnice.

PLOD: nažka

Z: slunečnice, heřmánek, zlatobýl, pelyněk černobýl (významné alergeny), pelyněk pravý, astry, jiřiny, kamzičník, aksamitník=afrikán, slaměnka, rudbekie, rmen, pěťour, turan, vratič, dvouzubec, řebříček, sedmikráska, kopretina, straček, chrpa, pcháč, bodlák, lopuch, locika salátová (salát), čekanka (kávová náhražka cikorka), máchelka, pampeliška, mléč, jestřábník, chryzantéma, podběl, lopuch, devětsil,

měsíček a třapatka (Echinacea) = významné léčivky,

 

LILKOVITÉ

Byliny, v tropech i dřeviny. Kosmopolitní hospodářsky využívané plodiny. Listy bývají lichozpeřené.

Květy oboupohlavné s trvalým kalichem i u plodů.

PLOD: tobolka nebo bobule – chráněná trvalým kalichem.

Z: brambor, rajče, paprika, tabák, baklažán=lilek, mochyně židovská třešeň – plod krytý nafouklým oranžovým kalichem,  mandragora,

            rulík zlomocný a blín černý – jedovaté pro vysoký obsah alkaloidů.

durman obecný – jedovatý, využívaný narkomany pro své halucinogenní účinky.

 

KOPŘIVOVITÉ

Oboupohlavné drobné květy. Žahavé trichomy inkrustované SiO2.

Z: kopřiva dvoudomá-žahavka

BRUKVOVITÉ

Listy tvoří často přízemní růžice. Květy oboupohlavné v hroznovitých květenstvích.

PLOD: tobolka, struk, šešule, šešulka

Z: brukev zelná = hlávkové zelí a kapusta, růžičková kapusta, kedluben, květák, brokolice, řepka olejka, ředkev setá=ředkvička, ředkev ohnice, křen selský, večernice, měsíčnice, česnáček, řeřišnice, kyčelnice, huseníček rolní, vesnovka, řeřicha, kokoška pastuší tobolka

 

 

HLUCHAVKOVITÉ

Sušší teplé oblasti. Byliny se čtyřhranou lodyhou. Listy celistvé, zubaté nebo vroubkované. Listy vstřícné a křižmostojné.Mají žlaznaté trichomy s aromatickými silicemi (šalvěj).

Květy v lichopřeslenech. Koruna se 4 cípy, dvoupyská, horní pysk někdy kryje tyčinky jako deštník, dolní pysk je přistávací plochou pro opylovače.

PLOD: 4 tvrdky chráněné kalichem.

Z: hluchavka bílá-nachová-skvrnitá-objímavá, pitulník žlutý, máta rolní, šalvěj luční, metřidouška, tymián, dobromysl=oregano, saturejka, levandule, majoránka, čistec, zběhovec, černohlávek, popenec, konopice, medovník, karbinec, meduňka.

 

 

 

MIŘÍKOVITÉ

Dvouleté rostliny.Byliny s žebernatými dutými stonky se složenými okolíky. Hodně používají jako kořenové a listové zelenina. V pletivech jsou siličné kanálky – silně aromatické.

Listy často složené nebo bohatě dělené v úkrojky, střídavě postavené, bez palistů. Řapík listů, často s mohutnou nafouklou pochvou.

Květy drobné, oboupohlavné, uspořádané v bohatých květenstvích – složených okolících. Listeny vtvářejí obaly a obalíčky na okolíku a okolíčcích. Mají medníky.

PLOD: dvounažka

Z: mrkev setá, petržel, miřík celer, kopr, kmín, anýz, fenykl, bedrník, krabilice, děhel, kerblík, bršlice kozí noha, bolševník, máčka ladní, srpek, pastinák, jarmanka,

bolehlav plamatý a rozpuk – jedovaté, při dotyku způsobují puchýře.

 

BUKOVITÉ

Jednodomé rostliny. Listy se zpeřenou žilnatinou a opadavými palisty.

Květenství jehnědy nebo vidlany.

PLOD: nažka s číškou (ostnitou, žalud, bukvice)

Z: buk lesní, kaštanovník jedlý, dub letní a zimní,

 

 

BŘÍZOVITÉ

Jednodomé stromy a keře se samčími a samičími jehnědami. Jednoduché listy se zubatým okrajem.

Všechny druhy produkují alergizující pyl.

PLOD: křídlatá nažka – bříza, olše

oříšek s obalem – habru, lísky

Z: bříza bradavičnatá, olše lepkavá, olše šedá, habr obecný, líska obecná,

 

VRBOVITÉ

Dvoudomé dřeviny, podílejí se významně na arktické a vysokohorské vegetaci.

Listy s palisty.

Květy drobné v jehnědovitých květenstvích. Semena jsou s chmýrem. Květy jednopohlavné.

PLOD: tobolka

Z: vrba jíva-křehká-bílá, topol osika-bílý-černý

 

LÍPOVITÉ

Stromy. Srdčité listy. Pletiva s léčivými látkami. Vrcholičnatá květenství, blanité listeny.

PLOD: oříšek

Z: lípa srdčitá a velkolistá

 

JAVOROVITÉ

Dřeviny. Listy s dlanitou žilnatinou. Květy žlutozelené, s hodně medníky v hroznovitých květenstvích.

PLOD: křídlatá dvounažka

Z: javor mléč, klen, babyka

 

 

ZEMĚDÝMOVITÉ

Byliny, květy trubkovité v hroznech, jedovaté rostliny s alkaloidy.

PLOD: tobolka, nažka

Z: dymnivka dutá, zemědým, okrasná srdcovka

 

 

HVOZDÍKOVITÉ

Celistvé listy. Opylování hmyzem. 5 nebo 10 tyčinek

PLOD: tobolka

Z: ptačinec (3 čnělky), rožec (5 čnělek), knotovka, silenka, kohoutek luční, smolnička, hvozdík kropenatý a kartouzek, karafiát (vyšlechtěný z hvozdíku zahradního).

 

MERLÍKOVITÉ

Halofilní a nitrofilní byliny (slané a dusíkaté půdy).

Nenápadný květ, opylování větrem.

PLOD: tobolka a nažka

Z: laskavec, merlík bílý, lebeda lesklá, řepa, špenát

 

 

RDESNOVITÉ

Byliny s celistvými listy a drobnými květy.

PLOD: trojboká nažka

Z: šťovík, rdesno, rebarbora, pohanka

 

 

TUČNOLISTÉ

Sukulentní byliny. CAM metabolismus. Listy vytvářejí růžice.

PLOD: měchýřek

Z: netřesk, rozchodník

 

 

KAKOSTOVITÉ

Listy členěné. Květy pětičetné, na bázi tyčinek jsou nektária. Podlouhlý plod.

Z: kakost bahenní-smrdutý-luční, pumpava rozpuková (plody se zavrtávají do půdy). pelargonie

 

PRYŠCOVITÉ

Teplomilní byliny s mléčnicemi. Květy drobné jednopohlavné.

PLOD: tobolka

Z: pryšec chvojka, bažanka, kaučukovník, vánoční hvězda

 

 

VIOLKOVITÉ

Listy s palisty. Květy pětičetné s ostruhami a zakřivenou čnělkou.

PLOD: tobolka

Z: violka vonná-luční, maceška,

 

 

KONOPOVITÉ

Chlupaté dvoudomé rostliny s dlanitými listy. Květy drobné v latách nebo šišticích.

Z: Chmel otáčivý Humulus lupulus (hrozny se zvětšenými listeny), konopě indická – marihuana, konopě setá – tkaniny,

 

TYKVOVITÉ

Popínavé a plazivé byliny. Listy s dlanitou žilnatinou.

Květy jednopohlavné, zvonkovité.

PLOD: bobule (velká).

Z: meloun vodní=lubenice obecná, dýně okurka, meloun cukrový, tykev turek, patison,

 

 

SLÉZOVITÉ

Pletiva se slizotvornými kanálky. Listy s dlanitou žilnatinou, celistvé nebo vykrajované.

Květy jednotlivě nebo ve vrcholičnatých květenstvích. Mají kalich a drobný kalíšek.

PLOD: poltivý plod se rozpadá na plůdky

Z: sléz přehlížený,kakaovník, kolovník, bavlník

 

 

PRVOSENKOVITÉ

Byliny s jednoduchými listy a zpeřenou žilnatinou. Oboupohlavné květy se srostlými i volnými květ. obaly.

PLOD: tobolka

Z: prvosenka jarní a vyšší, drchnička, brambořík, vrbina

 

 

BRUTNÁKOVITÉ

Byliny sušších oblastí. Řada druhů léčivých. Listy celistvé s tuhými inkrustovanými chlupy.

Květy nejčastěji ve vijanech. Oboupohlavné květy se srostlými květními obaly.

PLOD: tvrdky – chráněné na dně kalicha.

Z: plicník lékařský, kostival, hadinec, pomněnka,

 

 

MOŘENOVITÉ

U nás byliny, jinde dřeviny s jednoduchými celistvými listy, se zpeřenou žilnatinou, postavenými vstřícně, nebo v přeslenech.

Kalich i našich zástupců chybí, koruna je 4 cípá.

PLOD: tobolka, dvounažka – u našich zástupců.

Z: svízel povázka-přítula-lesní-syřišťový, mařinka vonná, kávovník

 

 

KRTIČNÍKOVITÉ

Byliny mírného pásma. Listy jednoduché bez palistů.

PLOD: tobolka

Z: krtičník uzlovitý, divizna,

JITROCELOVITÉ

Byliny. Listy často jen v přízemní růžici se souběžnou žilnatinou.

Květy v klasech nebo hroznech.

PLOD: tobolka

Z: jitrocel kopinatý-prostřední-větší, lnice květel, hledík, rozrazil rezekvítek (kdysi ve skupině ktičníkovité), náprstník velkokvětý (jedovatý),

 

 

 

ZÁRAZOVITÉ

Zelené poloparazitické byliny, nebo nezelené parazitické rostliny. Listy u zelených poloparazitů zpeřené u nezelených parazitů šupinovité. V pletivech mají látku způsobující černání rostliny po uhynutí. Na kořenech mají haustoria, jimiž parazitují na kořenech hostitelských rostlin.

Květy oboupohlavné, koruna bývá s horním a dolním pyskem.

PLOD: tobolka

Z: podbílek šupinatý, světlík kokrhel, černýš, všivec

 

 

 

ZVONKOVITÉ

Byliny mírného pásma. Listy jednoduché. Koruna 5 cípá nafialovělá. Obsahuje léčivý inulin.

PLOD: tobolka

Z: zvonek okrouhlolistý-broskvolistý-rozkladitý-řepkovitý, zvonečník klasnatý