Mongeovo promítání + 3D – Bod v rovině

Určete chybějící průmět bodu v rovině rho pomocí hlavních přímek roviny.
Ve 3D můžete měnit polohu průsečíků roviny rho s osami a polohu bodu D v rovině rho.

 

Zobrazit

Mongeovo promítání + 3D

  1. MP – bod v rovině
  2. MP – kolmice k rovině
  3. MP – průsečnice dvou rovin
  4. MP – rovina rovnoběžná s rovinou daným bodem
  5. MP – řez válce rovinou
  6. MP – rovina daná třemi body
  7. MP – vzdálenost bodu a přímky – různoběžka