Orwell George – 1984 (2)

Celý název: 1984

Autor: George Orwell (vlastním jménem Eric Arthur Blair, 25.6.1903 Bengálsko –21.1. 1950 Londýn)

Datum prvního vydání díla: 1949

Literární druh: epika

Literární forma: proza

Literární žánr: román

Kontext doby a autor:

 

Autor

George Orwell se narodil v Indii – jeho otec zde působil jako úředník, poté vyrůstal a studoval v Anglii a v roce 1922 se vrátit do Asie, do Barmy, kde působil jako policista, zde taky začíná jeho příklon na levo a začíná nenávidět imperialismus

V roce 1927 se Orwell vrátil zpět do Anglie, začal psát eseje a pracovat jako novinář. Nějakou dobu žil „na ulici“ jako tulák

Politické události v Evropě se ho silně osobně dotýkaly, a tak se stal socialistouantifašistou a kritikem všech nedemokratických politických tendencí.

Po roce 1936 se jako dobrovolník zapojil do španělské občanské války,

Druhé světové války se neúčastnil kvůli vleklé tuberkulóze. V roce 1940 zahájil práci pro BBC a svými komentáři pilně přispíval do novin a časopisů. Toto zaměstnání opustil v roce 1943.

Těsně před svou smrtí roku 1950 napsal svůj nejznámější román 1984. Zemřel na tuberkulózu ve věku 46 let.

Antiutopista,socialista,antitotalista

dálší díla: Farma zvířat (prasata Kuliš a Napoleon),Barmské dny.

 

Kontext doby

Antiutopie=opak utopie, čili systém co se vyvinul špatným směrem do totality(SSSR,Třeté říše)

Ray Bradbury (Marťanská kronika, 451 stupňů Fahrenheita-zakázano číst a psát knihy)W.Golding(Pán much)

Děj: Hlavním hrdinou románu je úředník, soudruh Winston Smith, který žije roku 1984 v Londýně ve fiktivní zemi Oceánii. Vládne velmi tvrdá diktatura v čele s tzv. Velkým bratrem. Oficiální ideologie se nazývá Angsoc (původně anglický socialismus, v anglické originále knihy Ingsoc) a její ústřední hesla zní:

  • Válka je mír
  • Svoboda je otroctví
  • Nevědomost je síla

Životní úroveň je bídná a zhoršuje se. Winston pracuje na Ministerstvu pravdy, jež se zabývá manipulováním minulosti, upravování dokumentů tak, aby byly stále platné. Winstonovou prací je upravovat stará čísla novin. Oceánie vede střídavě válku se zeměmi Eurasie a Eastasie. Pokud se změní situace, ze spojence se stal nepřítel a z nepřítele spojenec, Winston a další úředníci přepisují všechny články, které v minulosti vyšly. Velký bratr totiž nikdy nemění svá rozhodnutí, má absolutní pravdu. Podobně se přepisují předpovědi průmyslové výroby, válečného vývoje apod. Ve skutečnosti se nelze spolehnout na pravdivost ani u letopočtu.

Winston se nedokáže bránit myšlenkám na minulost. Postupně začíná pátrat, jaký byl život před nastolením diktatury Strany a domnívá se, že nebyl takový, jak jej líčí oficiální propaganda. Přemýšlí o své matce a sestře, které zmizely, když byl malý kluk. Začíná si psát deník. Dobře ale ví, že jej na každém kroku i v soukromí sleduje ideopolicie, pomocí všudypřítomné techniky. Stejně jako všechny ostatní členy Strany. Myšlenky proti Straně jsou ideozločin, který se tvrdě trestá. A člověka může prozradit i pouhý výraz tváře či mluvení ze spaní. Děti jsou ve stranické organizaci vychovávány k udávání rodičů.

Během děje se Winston zamiluje do Julie. Láska sama o sobě i sexuální touha je ideozločin, proto se oba pečlivě skrývají. S Julií o samotě mimo dosah techniky může Winston mluvit svobodně. Jsou si ale od začátku vědomi, že ideopolicie je dříve či později odhalí a zničí.

Obyvatelstvo Oceánie se rozděluje na členy Vnitřní strany (2 % obyvatelů), kteří skutečně vládnou, členy Vnější strany, kteří pracují pro stát a vykonávají jeho vůli (členem je i Winston) a proletariát, který tvoří 85 % společnosti. Proléti jsou považováni za méněcenné, žijí ve velmi chudých poměrech, stát se o ně nestará a nechává jim relativní volnost. Dokud se mezi nimi neobjeví někdo, kdo by se mohl pro Stranu stát nebezpečný. Winstonovi a Julii se do rukou dostane kniha známého odpůrce režimu Emanuela Goldsteina, Teorie a praxe oligarchického kolektivismu. V ní se Winston dozvídá jak celý systém funguje, ale nedozví se proč svět vypadá právě tak. Otázka proč zůstává symbolicky nezodpovězena v celém románu.

Nakonec jsou Winston i Julie zatčeni a odvedeni do cel Ministerstva lásky. Winston při těžkém mučení prozradí, vše co ví a mnohem víc. Přeje si zemřít, ale nemá možnost. Ptá se sám sebe i svých mučitelů, co po něm Strana ještě chce. Později pochopí, že cílem vůbec není dostat z vězně informace a pak jej popravit. Strana chce úplné pokoření a obrat myšlení o 180 stupňů. Chce po něm, aby upřímně miloval Velkého bratra a bezmezně mu věřil. To se zdá zhola nemožné. Ale surovost promyšleně kombinovaná s vlídnými domluvami a obdobími klidu nakonec vedou k cíli.Winston v okamžicích vrcholné hrůzy přestane dokonce i milovat Julii a je zcela pokořen.

Poté se vězeň překvapivě ocitá zpátky na svobodě. Ale už je jiným člověkem. Znovu je zaměstnán na Ministerstvu pravdy a dokonce lépe placen. Ideopolicie už se o něj nezajímá a jeho by ani nenapadlo proti něčemu protestovat, byť jen v myšlenkách. Setká se i s Julií, ale i ona ho zradila a je zcela podrobená. Winston nakonec po zjištění, že válka se nezmění rezignuje a začne milovat Velkého bratra a je na konec popraven.

 

Postavy:

Winston Smith-pracuje na Ministerstvu pravdy, pokusí si uchovat pravdu ve vlasních myšlenkách a vzbouřit se systému

Velký bratr-v čele Strany, neomylný, velký vůdce, vše vidí, nevíme jestli existuje

Emanuel Goldstein-odpůrce režimu, bývalý pohlavár strany a údajný velitel Bratrstva

Julie-pracuje na výrobě románu, zamiluje se do Winstona, nakonec je také zlomena

O’Brian-člen vnitřní strany, hraje, že je na straně Rebelů pak zradí Winstona a Julii

Charrington-majitel obchodu s veteší, pronajíma W. pokoj, ale je členem ideopolicie

Syme-pracovník Výzkumného oddělení co je vaporizován

Parsons-Winstonův soused, co je hloupá a oddaný straně, také je Vaporizován

 

Kompozice:chronologická

 

Jazyk:

  • er forma
  • spisovnýXnespisovný u proletů
  • Newspeak-cílem je zjednodušit jazyk natolik, aby lidé nemohli jinak přemýšlet a v něm výrazy jako Vaporizace, Double think, Ideozločin, Angsoc
  • monology Winstona a dialogy