Osvobozené divadlo

OSVOBOZENÉ DIVADLO

Vzniklo roku 1925.
Jedna z nejznámějších meziválečných scén v ČSR.
Divadlo vzniklo při uměleckém sdružení.
Zakladatelé Jindřich Honzl a Jiří Hořejší.
V roce 1927 zde poprvé vystoupili J.Voskovec a J.Werich se svou první hrou West pocket revue.
Jejich úspěchy proměnily pak Osvobozené divadlo v avantgardní scénu.
Napsali 25 her, k většině vytvořil hudbu Jaroslav Ježek.

Nejvýznamnější bylo působení ve 30. letech 20. století, kdy Osvobozené divadlo svými politickými revuemi útočilo proti fašismu i sociálnímu bezpráví (Caesar, Osel a stín, Kat a blázen, Balada z hadrů, Rub a líc).

SPOUTANÉ DIVADLO
Po svém vypovězení z paláce U Nováků na Vodičkově ulici se Osvobozené divadlo přejmenovalo na Spoutané divadlo a přestěhovalo se do divadla Rokoko na Václavském náměstí

ZNOVU OSVOBOZENÉ DIVADLO
V roce 1936 se Spoutané divadlo vrátilo do paláce U Nováků, a tím i k původnímu názvu Osvobozené divadlo.

Na podzim 1938 byla další činnost Osvobozenému divadlu znemožněna.