PDF

Test obecných studijních předpokladů

Test obecných studijních předpokladů je test zaměřený na zjišťování specifického studijního potenciálu člověka. Test nezkoumá znalosti, ale schopnosti a dovednosti, které člověka předurčují k tomu, aby mohl dobře studovat. Test tedy neověřuje to, co se člověk naučil, ale naopak to, jak dobře je schopen se učit. Právě proto jsou takové testy používány v rámci přijímacích zkoušek na střední a vysoké školy. Vzhledem k jeho obecnému zaměření na specifický intelektuální potenciál se využívá nejen v oblasti vzdělávání, ale například také v oblasti personalistiky.

Skladba testu

Test OSP ve verzi společnosti Scio se skládá ze tří částí – verbální, analytické a kvantitativní. Ve verbální části jde zejména o to, jak si testovaný subjekt rozumí s jazykem coby nosičem různých informací shromážděných v jednom výrazu, jaká je jeho schopnost používat jazyk v jeho co nejširších, ale přitom nejpřesnějších hranicích. Úlohy v testu jsou založeny na porovnávání jednotlivých slov nebo jejich dvojic, na určování jejich vzájemného vztahu (podobnost, opačný význam) nebo na vyvozování z úryvku textu.

Analytická část testu je stále částečně jazyková (výklad textu v zadání), ale už v těchto úlohách, a dále více v úlohách kombinačních (v jejich zadání jsou uvedena konkrétní fakta, která uchazeč zařazuje do souvislostí, podle nich řeší následující otázky), přechází ke zkoumání úrovně logického myšlení. Nejde jen o to, jak je kdo pohotový (jakou má schopnost rychlého řešení náročnějších myšlenkových operací), ale také o to, jak si kdo umí organizovat práci (zda a jaké si dělá poznámky, jak rozpracoval zadání, aby si urychlil práci).

Třetím oddílem testu OSP je část věnovaná kvantitativním schopnostem. Tato část, která podle svého názvu pracuje převážně s matematickými operacemi, pravděpodobně vyžaduje největší základní znalosti (např. matematické vzorce povrchu, objemu; matematické postupy, např. sčítání zlomků). Tyto znalosti představují úroveň matematiky vyučované na základní škole. Kvantitativní část je také z hlediska typů úloh nejvíce různorodá a pro většinu lidí asi bude představovat největší problém. Jedná se o úlohy s procenty, úlohy slovní, úlohy s geometrickými obrazci, úlohy s neznámou veličinou, analýzy grafů, tabulek a další.

Jak poznám, že se to týká i mě?

Zjistíte to na stránkách školy, o kterou máte zájem. Většinou v sekci okolo přijímacího řízení uvádí, že jsou vlastní zkoušky nahrazené NSZ. Můžou obsahovat buď samotný test OSP (základní nebo rozšířenou verzi), nebo i další testy, které firma SCIO nabízí. Může se jednat o základy společenských věd, přírodní vědy nebo jazykové zkoušky. Proto čtěte pozorně!

Můžu se na to nějak připravit?

No jistě. Ba co víc – tady se velmi uplatní krédo „těžce na cvičišti, lehce na bojišti.“ A máte hned několik možností, jaké cvičiště zvolíte. Můžete využít nejintenzivnější formu, a to prezenční kurz, který společnost nabízí v několika městech České republiky. Že se vám nikam nechce a rádi byste zůstali u svého pracovního stolu? Sáhněte po našem internetovém kurzu! Příprava, se kterou si dáte práci, vám pomůže zorientovat se v tom, co vás čeká a natrénovat si stále se opakující typy příkladů.

Je vyhodnocování stejné jako u klasických testů?

Výsledky testů nedostanete formou bodů, nýbrž pomocí harmonizovaného percentilu. V testu získáváte za správnou odpověď bod, naopak za špatnou se vám vždy část strhne. Váš úspěch je uveden ve formě porovnání s ostatními účastníky. Máte-li 60 percentil, znamená to, že jste si s testem poradili stejně nebo dokonce lépe než 60 % účastníků, a zároveň z toho také vyplývá, že zbylých 40 % bylo lepších než vy. Laicky řečeno – záleží na tom, jak chytrá bude skupina studentů, kteří se přihlásí na daný termín.

Jaké jsou výhody a nevýhody?

Výhody:

  1. Jeden test vás může dostat na více škol! Jeden vykonaný test OSP se nerovná jedna vysoká škola. Pokud jste podali přihlášku na více škol, kde jsou přijímačky nahrazeny těmito testy, společnost automaticky zasílá  výsledky na každou z nich.
  2. Máte více pokusů, z nichž se počítá vždy ten nejlepší výsledek. Nesedla vám zkouška? Nevadí, můžete si zajít na další termín! Stačí si jen zarezervovat místo a zaplatit za něj.
  3. Testy můžete vykonávat klidně ve svém městě. Zkoušky se totiž konají v mnoha městech naší republiky. Odpadá vám tak starost jezdit například do Prahy jenom kvůli přijímačkám.

Nevýhody:

  1. Není to levná sranda. Veškeré testy, které pořádá společnost SCIO, jsou zpoplatněné. Nejenže tedy musíte zaplatit manipulační poplatek za přihlášku, ale také každý termín testu OSP vám vygruntuje peněženku o pěkných pár stovek.
  • Omezený počet míst pro každý termín. Hlídejte si je a bojujte proti tomu včasným přihlášením!

 

Nepodceňte přípravu a připravte se na testy v našem internetovém kurzu!