Poláček Karel – Bylo nás pět (2)

Karel Poláček:

Narozen 22.Března 1892 v městě Rychnov nad Kněžnou
Byl to Česko-Židovský spisovatel,humorista novinář a filmový scénarista.
Karel Poláček před deportací do Terezína jako vzpomínku na dětství v
Rychnově. Vydán byl až posmrtně v roce 1946. Roku 1994 natočil režisér
Karel Smyczek stejnojmenný šestidílný seriál věrný předloze.
2.dílo:
Román Bylo nás pět napsal Poláček před deportací do Terezína jako vzpomínku na dětství v Rychnově. Vydán byl až posmrtně v roce 1946. Roku 1994 natočil režisér Karel Smyczek stejnojmenný šestidílný seriál věrný předloze.
Navzdory své těžké životní situaci se Poláčkovi provedlo knihu prodchnout radostnou a bezstarostnou atmosférou. Nesleduje žádný vyšší cíl, pouze se snaží podat autentický obraz života mladého kluka (se sebou samím) v kontrastu se světem dospělých. V knize se objevují i některá vážnější témata, je v ní například zmíněna světová hospodářská krize, dále si Petr uvědomuje, že podnik po otci převezme on, protože starší bratr Láďa se chce stát hudebníkem. Tyto skutečnosti se však očima dítěte jeví jako bezvýznamné.

CHarakteristika:
Dílo používá hovorový i spisovný jazyk.Často se objevuje přímá řeč. Hlavní myšlenkou je zobrazení světa dospělých na malém městě, které je viděno dětskýma očima a proto působí komicky, stejně jako Péťova snaha vyjadřovat se „korektně“.

3.literární žánr:
prozaické epické-Román
dramatické-komedie

4.Jazyková charakteristika díla:
spisovný jazyk
stylové rozvrstvení slovní zásoby -neutrální
5.Obsah:Petr Bajza vypráví příhody, které zažil se svými čtyřmi kamarády, dalšími dětmi a jinými z mnoha postav, které se v jednotlivých epizodách vyskytují. Jedná se například o služku Kristýnu, které často provádí naschvály, Otakara Soumara, syna bohatého obchodníka, jenž se snaží s pěticí kluků spřátelit, a mnohé další. Rád si tropí legraci ze staromilce pana Fajsta, chodí za cukrářovic dcerou Kristýnou, za což se mu ostatní kluci smějí. Významnou událostí v Petrově životě je příjezd cirkusu, neboť se musí začít chovat slušně, aby se směl podívat na představení. Poslední příhodou v knize je Petrovo blouznění o Indii během nemoci.